Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2017.2-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017
Konfesyjność tłumaczeń biblijnych na przykładzie Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego

Autorzy: Robert Merecz
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie
Słowa kluczowe: tłumaczenia Biblii interpretacja Biblii Biblia ewangeliczna ekumenizm teologia biblijna
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (145-156)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono nowe tłumaczenie Biblii opublikowane przez Ewangelicki Instytut Biblijny w Poznaniu. Jedną z głównych cech charakterystycznych tego przekładu Biblii jest to, że jest to pierwsze tłumaczenie Pisma Świętego w polskich kręgach ewangelickich. Porównano niektóre teksty biblijne w nowym przekładzie Biblii (EIB) z dwoma katolickimi i jednym luterańskim tłumaczeniem w celu sprawdzenia, czy istnieją jakiekolwiek uprzedzenia teologiczne obecne w pracy translacyjnej. Wniosek jest taki, że tłumaczenie odbija ewangelickie zrozumienie pewnych perykop biblijnych. Pokazuje również, że inne Biblie mają własne założenia teologiczne i że żadne tłumaczenie Biblii nie jest od niego wolne. Wszystkie tłumaczenia są interpretacją i jako takie są produktem teologicznie ukierunkowanych tłumaczy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arndt W., Danker F.W., Bauer W., Gingrich F.W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, wyd. 3, Chicago 2000.
2.Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego, Poznań 2016.
3.Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, Warszawa 1975.
4.https://feib.pl/downloads/biblia (dostęp: 3.11.2016).
5.Jobes K.H., Silva M., Invitation to the Septuagint, Grand Rapids 2000.
6.Liddell H.G., Scott R., Jones H.S., McKenzie R., A Greek-English Lexicon, Oxford 1996.
7.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. 5, Poznań 2014.
8.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008.