Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto.2015.1-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / 1/2015
Jezus Chrystus – centrum chrześcijańskiej wiary w świetle encykliki Lumen fidei

Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (215-228)
Słowa kluczowe: orędzie zbawienie encyklika Lumen fidei wiara Jezus Chrystus
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Marek Pyc
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

Papież w encyklice Lumen fidei wyraża naszą relację z Jezusem Chrystusem, posługującsię na różne sposoby terminem wierzyć, i określa ją jako: wiarę w Jezusa Chrystusa,wiarę Jezusowi Chrystusowi oraz wiarę w Jezusie Chrystusie.Z analizy tekstu wyraźnie wynika, że według papieża wiara w Jezusa Chrystusakoncentruje się najpierw wokół prawdy o Wcieleniu jako zbawczej tajemnicy, a w sposóbszczególny ogarnia Misterium Paschalne, stanowiące samo centrum zbawczej misji JezusaChrystusa. Nadto papież odkreśla, że wiara domaga się przyjęcia Chrystusowego orędzia,ponieważ dopiero wówczas prawdziwie wierzymy Jezusowi, kiedy przyjmujemy Jego słowo, a więc Jego świadectwo, i powierzamy Mu samych siebie oraz całe nasze życie.Co więcej – jak zaznacza papież – w wierze Jezus Chrystus jest nie tylko Tym, w kogowierzymy i komu zawierzamy samych siebie, ale także Tym, z kim się jednoczymy, abymóc w pełni wierzyć.