Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2020.29-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29
Zur sprachlichen Konstruktion des Todes: Historische Grabinschriften vom Rakowicki-Friedhof in Krakau
(Językowa konstrukcja obrazu śmierci. Historyczne inskrypcje nagrobne z cmentarza Rakowickiego w Krakowie)

Autorzy: Agnieszka Gaweł ORCID
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: językowy obraz śmierci inskrypcje nagrobne metafory śmierci dyskursywny obraz świata
Rok wydania:2020
Liczba stron:20 (205-224)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 147

Abstrakt

Śmierć i umieranie odgrywają istotną rolę w życiu wszystkich społeczności, a wzorce kulturowe wyrażające nasze nastawienie do śmierci wskazują na centralne wartości realizowane w danym kręgu kulturowym. W artykule podjęto próbę rekonstrukcji dyskursywnego obrazu śmierci w XIX-wiecznych inskrypcjach nagrobnych z cmentarza Rakowickiego, najstarszego cmentarza komunalnego w Krakowie. W toku analizy autorka koncentruje się na pytaniu, na ile dobór środków językowych w zebranych tekstach odzwierciedla wzorce kulturowe, które w świadomości zbiorowej konstytuują konceptualne ujęcie obrazu śmierci.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartmiński, Jerzy. „Der Begriff des sprachlichen Weltbildes und die Methoden seiner Operationalisierung“. Tekst i dyskurs – Text und Diskurs 5 (2012): 269–289.
2.Borkowski, Igor. „Śmierci tajemnicze wrota. Językowy świat inskrypcji nagrobnych“. In: Językowy obraz świata i kultura. Język a kultura, Bd. 13, hrsg. v. Anna Dąbrowska, Janusz Anusiewicz, 343–354. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.
3.Czachur, Waldemar. Diskursive Weltbilder im Kontrast. Linguistische Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien. Wrocław: ATUT, 2011.
4.Engelking, Anna. „Istota i ewolucja eufemizmów (na przykładzie zastępczych określeń śmierci)“. Przegląd Humanistyczny 28 (1984) 4: 115–129.
5.Gondek, Anna, Joanna Szczęk. „Das semantische Feld ‚Tod‘ / ‚Sterben‘ in der deutschen und polnischen Phraseologie (am lexikographischen Material)“. Orbis Linguarum 35 (2009): 389–402.
6.Gondek, Anna, Joanna Szczęk. „Die Metaphorik des Todes am Beispiel der deutschen und polnischen Phraseologismen im Bereich ‚Sterben/den Tod finden‘“. In: Germanistische Linguistik extra muros – Aufgaben, hrsg. v. Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Anna Tworek, 153–161. Wrocław, Dresden: ATUT, Neisse Verlag, 2009.
7.Hajduk, Jan. „Ein Grabstein erzählt – ein Versuch der Rekonstruktion des sprachlichen Bildes von Emmendingen anhand der Grabinschriften“. In: Germanistische Linguistik extra muros – Aufgaben, hrsg. v. Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Anna Tworek, 163–170. Wrocław, Dresden: ATUT, Neisse Verlag, 2009.
8.Hajduk, Jan, Beata Kasperowicz-Stążka. „Salve regina. Kulturowo-językowy obraz Sandomierza w inskrypcjach nagrobnych z Cmentarza Świętopawelskiego“. In: Cmentarz Świętopawelski w Sandomierzu – w dwóchsetlecie powstania, hrsg. v. Piotr Sławiński, 189–208. Sandomierz: Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła, 2010.
9.Jarosz, Józef. Grabinschrift – eine Textsorte im Wandel. Wrocław, Dresden: ATUT, Neisse Verlag, 2017.
10.Jasik, Anna. „Tabuizowanie tematu śmierci i realiów z nią związanych w różnych kręgach środowiskowych Opolszczyzny“. In: Tabu w języku i kulturze. Język a kultura, Bd. 21, hrsg. v. Anna Dąbrowska, 175–195. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
11.Kostecki, Antoni. Napisy z pomników cmentarza krakowskiego. Zebrał i wiernie odpisał Antoni Kostecki. Handschrift der Jagiellonen-Bibliothek, 1866.
12.Stadelbacher, Stephanie. „Vom ‚Reisen‘ und ‚friedlichen‘ Sterben – Die wirklichkeitskonstitutive Macht von Metaphern am Beispiel der Hospizbewegung“. In: Methoden der Metaphernforschung und -analyse, hrsg. v. Matthias Junge, 99–116. Wiesbaden: Springer VS, 2014.
13.Steczko, Iwona. „Językowe sposoby wyrażania aktu śmierci w dawnych inskrypcjach nagrobnych z cmentarza Rakowickiego w Krakowie“. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 6 (2011): 92–108.
14.Stein, Stephan. „Sprechen über Sterben und Tod zwischen Euphemismen und Dysphemismen – Zum Sprachgebrauch in Textsorten im Umfeld von Tod und Trauer“. In: Verhüllender Sprachgebrauch. Textsorten und diskurstypische Euphemismen, hrsg. v. Enrico Garavelli, Hartmut E. H. Lenk, 83–118. Berlin: Frank & Timme, 2017.