Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X     DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego „Colloquia Germanica Stetinensia“ (do 2015 roku Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  „Colloquia Germanica Stetinensia“, ISSN 1640-6818 / ISSN 0867-5791) ukazuje się od 1988 roku. Publikowane są w nim artykuły naukowe w języku niemieckim na tematy germanistyczne z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki oraz artykuły recenzyjne na temat publikacji germanistycznych, a także sprawozdania z konferencji czy też krótkie omówienia książek. 

ISSN: 2450-8543 (do 2015 r.: 1640-6818 / ISSN 0867-5791)

eISSN: 2353-317X

Czasopismo jest indeksowane w bazach referencyjnych:

  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Index Copernicus
  • BazHum

Zgodnie z rozporządzeniem MNISW z dn. 23.12.2015 r. „Colloquia Germanica Stetinensia“ wpisane są na listę B czasopism punktowanych z ilością 9 punktów.

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego „Colloquia Germanica Stetinensia“ ukazuje się od 1988 roku, od 1996 roku funkcjonuje jako rocznik. Założycielem czasopisma był doc. Karol Koczy, który założył również Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (w 2012 odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec przez Prezydenta RFN). Redakcję czasopisma przejął następnie prof. dr hab. Ryszard Lipczuk, od 2015 roku czasopismo redagują prof. dr hab. Ryszard Lipczuk i dr hab. Dorota Sośnicka prof. US.

„Colloquia Germanica Stetinensia“ cieszą się dużym uznaniem zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych germanistek i germanistów. Publikują w nich nie tylko naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, ale także z wielu ośrodków naukowych polskich i zagranicznych. Okazyjnie w czasopiśmie ukazywały się niepublikowane wcześniej teksty niemieckojęzycznych pisarek i pisarzy oraz wywiady z nimi. Redakcja czasopisma współpracowała m.in. z Ambasadą Szwajcarii w Warszawie – nr 18, poświęcony w dużej części niemieckojęzycznej literaturze szwajcarskiej, był współfinansowany przez Ambasadę, a następnie rozesłany przez nią do wielu polskich i szwajcarskich bibliotek wraz z listem polecającym.