Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Colloquia Germanica Stetinensia“ (do 2015 roku Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  „Colloquia Germanica Stetinensia“, ISSN 1640-6818 / ISSN 0867-5791) ukazuje się od 1988 roku. Publikowane są w nim artykuły naukowe oraz artykuły recenzyjne w języku niemieckim na tematy germanistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, ale także kulturoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki, ponadto sprawozdania z konferencji czy też krótkie omówienia książek. 

ISSN: 2450-8543 (do 2015 r.: 1640-6818 / ISSN 0867-5791)

eISSN: 2353-317X

Czasopismo jest indeksowane w bazach referencyjnych:

  • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  • EBSCO
  • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Index Copernicus
  • BazHum
  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Czasopismo „Colloquia Germanica Stetinensia“ wpisane jest na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z ilością 40 punktów

Wydania czasopisma są archiwizowane przez Bibliotekę Narodową.

Wydania Colloquia Germanica Stetinensia są nieodpłatnie przekazywane do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Czasopismo jest zarejestrowane w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych w Bibliotece Politechniki Gdańskiej Most Wiedzy

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego „Colloquia Germanica Stetinensia“ ukazuje się od 1988 roku, od 1996 roku funkcjonuje jako rocznik. Założycielem czasopisma był doc. Karol Koczy, który założył również Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (w 2012 odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec przez Prezydenta RFN). Redakcję czasopisma przejął następnie prof. dr hab. Ryszard Lipczuk, w latach 2015-2017 czasopismo redagowali prof. dr hab. Ryszard Lipczuk i dr hab. Dorota Sośnicka prof. US, od roku 2018 redaktorkami czasopisma są dr hab. Dorota Sośnicka prof. US (literaturoznawstwo) i dr hab. Anna Pilarski prof. US (językoznawstwo).

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).