Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X     DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego „Colloquia Germanica Stetinensia“ (do 2015 roku Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  „Colloquia Germanica Stetinensia“, ISSN 1640-6818 / ISSN 0867-5791) ukazuje się od 1988 roku. Publikowane są w nim artykuły naukowe oraz artykuły recenzyjne w języku niemieckim na tematy germanistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, ale także kulturoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki, ponadto sprawozdania z konferencji czy też krótkie omówienia książek. 

ISSN: 2450-8543 (do 2015 r.: 1640-6818 / ISSN 0867-5791)

eISSN: 2353-317X

Czasopismo jest indeksowane w bazach referencyjnych:

  • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
  • EBSCO
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Index Copernicus
  • BazHum
  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Zgodnie z rozporządzeniem MNISW z dn. 23.12.2015 r. „Colloquia Germanica Stetinensia“ wpisane są na listę B czasopism punktowanych z ilością 9 punktów.

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego „Colloquia Germanica Stetinensia“ ukazuje się od 1988 roku, od 1996 roku funkcjonuje jako rocznik. Założycielem czasopisma był doc. Karol Koczy, który założył również Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (w 2012 odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec przez Prezydenta RFN). Redakcję czasopisma przejął następnie prof. dr hab. Ryszard Lipczuk, w latach 2015-2017 czasopismo redagowali prof. dr hab. Ryszard Lipczuk i dr hab. Dorota Sośnicka prof. US, od roku 2018 redaktorami czasopisma są dr hab. Dorota Sośnicka prof. US (literaturoznawstwo) i dr hab. Anna Pilarski prof. US (językoznawstwo).