Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X     DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji w „Colloquia Germanica Stetinensia”

 1. Redaktorzy tematyczni kolejnego numeru dokonują wstępnej oceny nadesłanych tekstów z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane.
 2. Zakwalifikowane artykuły naukowe przekazywane są do dwóch niezależnych Recenzentek/Recenzentów, którzy pochodzą z innej placówki naukowej niż Autorka/Autor artykułu. Recenzentki/Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:
  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne)
  • relacji podległości zawodowej
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 3. Artykuły naukowe recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process).
 4. Aktualna lista Recenzentek/Recenzentów publikowana jest w każdym numerze oraz na stronie czasopisma, jednakże nazwiska Recenzentek/Recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
 5. Zasady oceny artykułów i formularz recenzencki podane są do publicznej wiadomości na stronie czasopisma.
 6. Recenzje mają formę pisemną i stanowią podstawę do przyjęcia artykułu do druku bądź jego odrzucenia. W kwestiach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmują redaktorzy tematyczni wraz z Radą Naukową CGS.
 7. Po otrzymaniu recenzji Autorki/Autorzy artykułów zobowiązani są do dokonania korekty artykułu z uwzględnieniem ewentualnych uwag Recenzentki/Recenzenta.

Recenzenci

Recenzenci w roku 2017

 • dr hab. Anna Dargiewicz prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
 • dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. dr Klaus Hammer (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. Artur Dariusz Kubacki prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr hab. Krystyna Mihułka prof. URZ (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. dr hab. Olga Molchanova (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Hanna Pułaczewska prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Robert Rduch (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • prof. zw. dr hab. Marian Szczodrowski (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Janusz Taborek prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Recenzenci w roku 2016

 • dr hab. Paweł Bąk prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. dr Klaus Hammer (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. Dariusz Komorowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Elizaveta Kotorova (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Dr. Jürgen Schiewe (Universität Greifswald)
 • dr hab. Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Dr. Hans Dieter Zimmermann (Technische Universität Berlin)

Recenzenci w roku 2015

 • prof. dr hab. Roman Dziergwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Dr. Carsten Gansel (Justus-Liebig-Universität Gießen)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Krzysztof Nerlicki prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Piotr Sulikowski prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Recenzenci w roku 2014

 • Ao. Prof. Anna Fattori (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
 • dr hab. Joanna Golonka prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Ao. Univ.-Prof. Dr. phil. Günther Höfler (Karl-Franzens-Universität Graz)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Krzysztof Nerlicki prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Dr. Malcolm Pender (University of Strathclyde, Glasgow)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Piotr Sulikowski prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Dr. Hans Dieter Zimmermann (Technische Universität Berlin)

Recenzenci w roku 2013

 • dr hab. Joanna Golonka prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Ewelina Kamińska prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Dr. Malcolm Pender (University of Strathclyde, Glasgow)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • dr hab. Anna Rutka prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Monika Szczepaniak prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Dr. Erika Worbs (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)