Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 16.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Charakterystyka wymiany towarowej województwa zachodniopomorskiego z zagranicą
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Przejdź
2. Zmiana roli państwa na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
3. Warunki dostawy w eksporcie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
4. Recenzja - Marcin Gryczka, Znaczenie Internetu jako otwartego środowiska wymiany wiedzy we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo wolumina.pl, Szczecin 2013 (s. 300)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
5. Zmiany na polskiej wsi w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
6. ZNACZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW ŚWIATA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
7. ZDROWOTNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DECYZJI KONSUMENTÓW A ENDENCJE ROZWOJU SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW RYBNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
8. Kraje najsłabiej rozwinięte w światowej gospodarce rybnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
9. Successful Ageing: The Role of Physical Activity and Its Barriers in Polish Men of Advanced Age
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
10. Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
11. Struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
12. Państwowe fundusze majątkowe jako czynnik rozwoju krajów Afryki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
13. Tomasz Rynarzewski, Katarzyna A. Nawrot, Kamil Zajączkowski, Ewa Cieślik, Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
14. Starzenie się ludności a międzynarodowe przepływy kapitału. Implikacje dla Polski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
15. Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
16. The Use of Supplementation Among People Practicing Powerlifting and its Connections with their Self – esteem and Body Value
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Przejdź
Strona