Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Kraje najsłabiej rozwinięte w światowej gospodarce rybnej

Autorzy: Renata Knap
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kraje najsłabiej rozwinięte rozwój sektora rybnego światowa gospodarka rybna
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (335-349)
Klasyfikacja JEL: O13 O57 Q22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie tendencji rozwoju gospodarki rybnej krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC) oraz ich roli w światowej gospodarce rybnej w latach 1970–2015. Z przeprowadzonych badań wynika, że tendencje rozwoju sektora rybnego LDC kształtowały się korzystnie, o czym świadczy wysoka dynamika produkcji, konsumpcji i handlu artykułami rybnymi, rosnące dodatnie saldo obrotów produktami rybnymi oraz międzynarodowa przewaga konkurencyjna sektora rybnego. Pomimo wzrostu udziału w globalnej gospodarce rybnej, rola LDC w tej dziedzinie gospodarki światowej była relatywnie mała. Do głównych przeszkód rozwoju sektora rybnego w wielu LDC należały: niekorzystne warunki naturalne, niski poziom rozwoju gospodarczego oraz niedostatek zasobów pracy i kapitału.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.FAO (2016a). Food Balance 1961–2013 (FishstatJ). Pobrano z: www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj /en.
2.FAO (2016b). Global Fisheries Commodities Production and Trade 1976–2013 (FishstatJ). Pobrano z: www. fao.org /fishery/statistics/software/fishstatj/en.
3.FAO (2016c). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to Food Security and Nutrition for All. Rome: FAO.
4.FAO (2017a). FAO Fishery and Aquaculture Country Profiles. Pobrano z: http://www.fao.org/fishery/country profiles/search/en.
5.FAO (2017b). Global Production by Production Source 1950–2015 (FishstatJ). Pobrano z: www.fao.org/ fishery/statistics /software/fishstatj/en.
6.Golub, S., Varma, A. (2015). Fishing Exports and Economic Development of Least Developed Countries: Bangladesh, Cambodia, Comoros, Sierra Leone and Uganda.
7.Swarthmore: Swarthmore College.
8.IMF (2015). Kiribati. IMF Country Report No. 15/207.
9.Knap, R. (2012). Role of the Fisheries Sector in Social and Economic Development of Developing Countries. Actual Problems of Economics, 10 (2), 100–110.
10.MFED (2015). Fishing License Revenues in Kiribati. Bairiki: MFED.
11.OECD/FAO (2015). Fishing for Development. Rome: FAO.
12.Sumaila, U.R. (2017). Trade and Sustainable Fisheries. ADBI Working Paper, 676.
13.Thorpe, A. (2005). Mainstreaming Fisheries into National Development and Poverty Reduction Strategies: Current Situation and Opportunities. FAO Fisheries Circular, 997.
14.UNCTAD (2017a). UN Recognition of the Least Developed Countries. Pobrano z: http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-recognition-of-LDCs.aspx eveloped-Countries.aspx.
15.UNCTAD (2017b). UNCTADstat Data Center. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/table.