Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 17.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zur Abbildung der Nachhaltigkeit im Rechnungswesen – ein Bezugsrahmen und Operationalisierungsvorschläge für den Mittelstand unter einer sich wandelnden Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
2. Die Gewinnmaximierung aus der Sicht der Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
3. Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
4. Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
5. Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa a zrównoważenie sektora samorządu lokalnego. Przykład wybranych krajów Europy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
6. Circular economy and new ways of doing business in the tourism sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Przejdź
7. Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
8. Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
9. Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
10. Raportowanie informacji pozafinansowych grup kapitałowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
11. Global Reporting Initiative (GRI) and its implications on portfolio values in CEE countries – environmental aspect
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
12. Zrównoważona rachunkowość w systemie raportowania wyników dla interesariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
13. Wieloletnia prognoza finansowa a zrównoważenie finansów sektora samorządowego. Przykład największych miast w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
14. Sustainable development goals: a business opportunity for tourism companies?
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
15. Ways of implementing Corporate Social Responsibility idea in shipping companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
16. The financial sector towards efficiency of sustainable development financing in the light of literature review
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
17. Die Bedeutung des Verkehrs für die nachhaltige Entwicklung. Eine Analyse auf Grundlage der Agenda 2030 der vereinten Nationen
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 49/2020 2020 Przejdź
Strona