Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Zrównoważona rachunkowość w systemie raportowania wyników dla interesariuszy

Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (421-429)
Słowa kluczowe: wartość dla interesariuszy rachunkowość zrównoważona systemy raportowania
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Sylwia Lorenc

Arkadiusz Kustra

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotną rolę systemu informacyjnego, który rozpatrywany w świetle zrównoważonego rozwoju, może stanowić skuteczne narzędzie komunikacji z interesariuszami. Wskazano na potrzebę zapewnienia informacji wszystkim grupom interesów, dla których niezbędne jest stworzenie odpowiedniego systemu rachunkowości zrównoważonej, ilustrującej procesy ewidencji operacji. Dodatkowo, określono występujące obecnie systemy sprawozdawczości i zidentyfikowano występujące w nich luki informacyjne. Jednocześnie zaproponowano sposoby ewidencji kosztów dla umożliwienia transparentnego raportowania wartości dodanej dla szerokiego grona interesów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bebbington J., Unerman J., O’Dwyer B. (2014). Sustainability accounting and accountability. New York: Routledge.
2.Caraiani Ch., Lungu C.I., Dascalu C., Colceag F. (2015). Green Accounting Initiatives and Strategies for Sustainable Development. Business Science Reference.
3.Dziawgo D., Borys G. (2014). Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarska – etyka– środowisko. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
4.Gabrusewicz T. (2010). Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego. Warszawa: CH Beck.
5.http://www.socialauditnetwork.org.uk.
6.Karmańska A. (2009). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Warszawa: Difin.
7.Schaltegger S., Bennett M., Burrit R.(2006). Sustainability accounting and reporting. Netherlands: Springer.
8.Rachim M.M., Idowu S. (2015). Social Audit Regulation. Development, Challenges, Opportunities. Switzerland: Springer.