Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
Sustainable development goals: a business opportunity for tourism companies?
(Cele zrównoważonego rozwoju: nowe możliwości dla przedsiębiorstw turystycznych?)

Autorzy: Giulio Pattanaro
Independent researcher

Silvia Donato
Independent researcher
Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona cele zrównoważonego rozwoju CRS
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (21-27)
Klasyfikacja JEL: M20 Z32 Z38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła 2017 rok jako Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na rzecz Rozwoju, mając na celu podkreślenie kluczowego wkładu turystyki w osiągnięcie 17 celów zrównoważonego rozwoju [ang. Sustainable Development Goals (SDGs)] w programie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. W niniejszym artykule przeanalizowano możliwości biznesowe, które SDG mogą generować dla firm turystycznych. Po przeglądzie literatury przedmiotu, przedstawiono praktyczne przykłady realizacji celów zrównoważonego rozwoju w dziedzinie turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw sektora prywatnego oraz zaproponowano dalsze badania na ten temat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Becken, S., Bobes, L. (2016). Proving the Case: Carbon Reporting in Travel and Tourism. Amadeus Research Reports. Retrieved from: http://www.amadeus.com/documents/reports/carbon-reporting-taveland-tourism.pdf (16.11.2017).
2.Behringer, K., Szegedi, K. (2016). The Role Of CSR In Achieving Sustainable Development-Theoretical Approach. European Scientific Journal, 12 (22), 10-25.
3.de Grosbois, D. (2016). Corporate social responsibility reporting in the cruise tourism industry: A performance evaluation using a new institutional theory based model. Journal of Sustainable Tourism, 2 (24), 245-269.
4.Garriga, E., Melé, D. (2004). Corporate social responsibility theories: Mapping the territory. Journal of business ethics, (53), 51-71.
5.GRI (2013). Global Reporting Initiative. Cost and burden of reporting. Retrieved from: https://www.globalreporting.org/ resourcelibrary/Cost-and-burden-of-reporting.pdf (13.11.2017).
6.GRI, UN Global Compact & WBCSD (2015). Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, and World Business Council for Sustainable Development. SDG Compass — The guide for business action on the SDGs. Retrieved from: https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf (16.11.2017).
7.Hughes, E., Scheyvens, R. (2016). Corporate social responsibility in tourism post-2015: a Development First approach. Tourism Geographies, 5 (18), 469-482.
8.Jones, P., Hillier, D., Comfort, D. (2017). The Sustainable Development Goals and the Tourism and Hospitality Industry. Athens Journal of Tourism, March, 7-17.
9.Le Blanc, D. (2015). Towards integration at last? The Sustainable Development Goals as a network of targets. DESA Working Paper No. 141. Retrieved from: http://www.un.org/esa/desa/papers/2015/wp141_2015.pdf (18.11.2017).
10.Moon, J. (2007). The contribution of corporate social responsibility to sustainable development. Sustainable Development, 5 (15), 296-306.
11.Pillai, K.V., Slutsky, P., Wolf, K., Duthler, G., Stever, I. (2017). Companies’ Accountability in Sustainability: A Comparative Analysis of SDGs in Five Countries. In: J. Servaes (ed.), Sustainable Development Goals in the Asian Context (pp. 85-116). Singapore: Springer.
12.PwC (2015). PricewaterhouseCoopers. Make it your business — Engaging with the Sustainable Development Goals. Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/SDG%20Research_FINAL.pdf (18.07.2017).
13.Scheyvens, R., Banks, G., Hughes, E. (2016). The private sector and the SDGs: The need to move beyond ‘business as usual’. Sustainable Development, 6 (24), 371-382.
14.SDG Fund (2016). Sustainable Development Goals Fund. Universality and the SDGs: A Business Perspective. Retrieved from: http://www.sdgfund.org/sites/default/files/Report-Universality-and-the-SDGs.pdf (14.07.2017).
15.UN (2015). United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development — A/RES/70/1.Retrieved from: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (10.07.2017).
16.UNWTO (2015). United Nations World Tourism Organization. Tourism and the Sustainable Development Goals. Retrieved from: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284417254 (16.07.2017).
17.UNWTO (2017). United Nations World Tourism Organization. Webportal of the International Year of Sustainable Tourism for Development 2017. Retrieved from: http://www.tourism4development2017.org (1.08.2017).