Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 21.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Effect of Core Stability and Functional Exercises on Selected Speed and Strength Parameters in Expert Female Footballers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
2. Control and Correction of Horse Rider's Body Posture
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
3. Influence of Vestibular Irritation on Stabilometric Indicators of Statokinetic Stability of Football Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
4. Effects of Two 12-week Strengthening Programmes on Functional Mobility, Strength and Balance of Older Adults: Comparison between TRX Suspension Training versus an Elastic Band Resistance Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
5. Dochody podatkowe gmin w Polsce a ich stabilność fiskalna
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
6. STABILNOŚĆ WSKAŹNIKÓW STRUKTURY MAJĄTKU WYBRANYCH SPÓŁEK DEWELOPERSKICh NOTOWANYCH NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
7. Polityka makroostrożnościowa jako nowe wyzwanie banku centralnego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
8. Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
9. Wybrane czynniki niestabilności publicznego systemu finansowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
10. Europejskie mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
11. Prognozowanie zagrożenia finansowego biur podróży na podstawie sprawozdań finansowych – wybrane problemy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
12. Przegląd miar ryzyka systemowego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
13. Proponowane modyfikacje strategii bezpośredniego celu inflacyjnegow świetle doświadczeń kryzysu finansowego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
14. Finansowe determinanty bańki cenowej na rynku mieszkaniowym w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
15. Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 (87) cz. 2 2017 Przejdź
16. Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania – wybrane zagadnienia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Przejdź
17. Działania międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności światowego systemu finansowego na przykładzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
18. Kształtowanie zysków w spółkach notowanych na GPW. Czy charakterystyka inwestorów instytucjonalnych ma znaczenie?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
19. Ist der Euro sicher?
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
20. Stability Training and Effectiveness of Playing Basketball
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Przejdź
21. Force Steadiness during Submaximal Isometric Plantar and Dorsiflexion in Resistance Training: Experienced vs Non-experienced Individuals
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 34, No. 2/2021 2021 Przejdź
Strona