Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Finansowe determinanty bańki cenowej na rynku mieszkaniowym w Polsce

Autorzy: Gabriel Główka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: rynek mieszkaniowy cykl koniunkturalny bańka cenowa system finansowy kredyty hipoteczne stabilność systemowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (91-106)
Klasyfikacja JEL: R31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę rozpoznania czynników i mechanizmu pojawienia się i narastania bańki cenowej na polskim rynku mieszkaniowym, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu finansowego w tym procesie. Przedstawiono w nim szczegółowe powiązania między dynamiką wzrostu cen mieszkań a stosowanymi zasadami kredytowania nieruchomości mieszkaniowych oraz skutki zmian cen mieszkań w latach 2004-2015 dla funkcjonowania rynku mieszkaniowego, sektora bankowego oraz całego systemu gospodarczego w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Deptuła, T. (2013). Rynek nieruchomości odrywa się od fundamentów. Rzeczpospolita – Ekonomia, 17 października.
2.Foryś, I. (2014). Stan szczecińskiego rynku nieruchomości w latach dekoniunktury gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 811, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 (2), 211–224.
3.Główka, G. (2010). Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
4.Guttentag, J., Hering, R. (1984). Credit Rationing and Financial Disorder. Journal of Finance, 39.
5.Kalicki, K., Krześniak, A. (2010). Stabilność międzynarodowych rynków aktywów finansowych. W: Stabilność międzynarodowych rynków finansowych. Warszawa: KGŚ, SGH.
6.Kindleberger, C.P. (1999). Szaleństwo, panika, krach. Teoria kryzysów finansowych. Warszawa: WIG Press.
7.Kucharska-Stasiak, E., Schneider, B., Załęczna, M. (2009). Methodology for Local and Regional Real Estate Markets. Analyses and Possible Applications of Results. Łódź: Wyd. UŁ.
8.Łaszek, J., Augustyniak, H., Olszewski, K., Waszczuk, J. (2016). Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2015 r. Warszawa: NBP.
9.Malpezzi, S., Wachter, S.M. (2004). The Role of Speculation in Real Estate Cycles. University of Pennsylvania.
10.NBP (2009). Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych – I kwartał 2009. Warszawa.
11.NBP (2010). Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002–2009. Warszawa.