Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Europejskie mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego

Autorzy: Marcin Wajda
Szkoła Główna Handlowa Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Katedra Skarbowości
Słowa kluczowe: Unia Europejska stabilność pomoc publiczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (349-358)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Państwa Unii Europejskiej, a w szczególności strefy euro, były niewątpliwie tymi, które w największym stopniu odczuły kryzys, który rozpoczął się po upadku banku Lehman Brothers. Destabilizacja systemu finansowego, spadek inwestycji i PKB w Unii Europejskiej wy­magały podjęcia przez przywódców Wspólnoty działań mających na celu ograniczenie negatyw­nych skutków kryzysu, w tym przede wszystkim dalszego jego rozprzestrzeniania się. W wyniku uzgodnień zdecydowano o wdrożeniu szeregu rozwiązań zarówno monetarnych, jak i fiskalnych, które miały wesprzeć najbardziej potrzebujące państwa. Mechanizmy te miały za zadanie ustabi­lizowanie gospodarek oraz przywrócenie ich na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Celem artykułu jest zaprezentowanie oraz omówienie wybranych mechanizmów, które były skierowane przede wszystkim do krajów strefy euro.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Claessens, S., Kose, M.A. (2013). Financial crises: explanations, types, and implications. !MF Working Paper, January.
2.European Stability Mechanism. Pobrane z: http://www.esm.europa.eu, dostęp 15.06.2016. Financing operations in 2013. European Investment Bank. Pobrane z: http://www.eib.org/ inf o centre/pre ss/releases/all/2014/2014-03 3 -eib-group-strong- re spouse-to-crisis. htm?lang=-pl, dostęp 15.07.2016.
3.Grotte, M., Życieńska, A. (2011). Międzynarodowy Fundusz Walutowy i stojące przed nim wyzwania. Materiały i Studia, 254. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
4.IMF Data. Pobrane z: http://www.imf.org/external/data.htm, dostęp 10.02.2016.
5.Moschella, M. (2012). Governing risk. The !MF and global financial crises. London:
6.Palgrave Macmillan.
7.Razin, A. (2014). Understanding global crises: an emerging paradigm. Cambridge-Lon¬don: MIT Press.
8.Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE z 30.03.2010.
9.Trzcińska, A. (2013). Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowanej
10.unii finansowej. Materiały i Studia, 292. Warszawa: NBP.
11.Xafa, M. (2010). Role of the IMF in the global financial crisis. Cato Journal, 3 (30). Zalewska, M. (red.). (2013). Unia bankowa. Warszawa: PSFiB, Difin. http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index _pl. htm, dostęp 15. 07. 2016. http://www.eib.org/attachments/general/events/apc _ 2015 _presentation_ en.pdf, dostęp 20.09.2015.
12.http://www.esm.europa.eu, dostęp 15.06.2016.