Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 12.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionychw ocenie menedżerskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
2. NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
3. TENDENCJE ROZWOJU POWIĄZAŃ PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
4. Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
5. Analiza rynku przypraw w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
6. Wskaźniki internacjonalizacji a percepcja sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
7. Kontrowersyjne obszary rynku turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
8. Zastosowanie zasad ergonomii w telepracy. Przegląd rozwiązań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
9. Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
10. Strategie rozwoju zewnętrznego w praktyce funkcjonowania rynku komunikacji elektronicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
11. Znaczenie nieznanych liderów (Hidden Champions) dla gospodarki niemieckiej i możliwości ich wspierania w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
12. Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
Strona