Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2018.132-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 132 2018
Znaczenie nieznanych liderów (Hidden Champions) dla gospodarki niemieckiej i możliwości ich wspierania w Polsce

Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (69-81)
Klasyfikacja JEL: F23 L10
Słowa kluczowe: Hidden Champions nieznani liderzy tajemniczy mistrzowie
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Lilianna Jodkowska
HTW Berlin Fachbereich 3 - Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Abstrakt

Badania nad tajemniczymi (nieznanymi) liderami są dyscypliną, która rozwinęła się w Niemczech z końcem lat 80. XX wieku. Za jej początek można uznać publikacje H. Simona, który starał się wykazać, że niemiecki eksport nie jest napędzany tylko przez duże i znane firmy, takie jak np. Volkswagen, BASF i Siemens, ale przez wiele małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), które są często nieznane, ponieważ odbiorcami ich produktów są przede wszystkim inne przedsiębiorstwa (B2B), a ich produkty należą do wąsko wyspecjalizowanych branż. Nieznani liderzy występują na każdym kontynencie, ale powodzenie ich działalności charakteryzuje się pewnymi cechami wspólnymi, dotyczącymi zasad prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w zakresie kultury, strategii oraz przywództwa, ale także przede wszystkich wysoki potencjał innowacyjny. Również w Polsce można zidentyfikować firmy, które są liderami na wąskich rynkach, a jednocześnie nie są znane. Celem opracowania jest zdefiniowanie i przedstawienie wybranych nieznanych liderów z Niemiec i z Polski, porównanie wyników badań na ich temat w obu krajach oraz próba wyłonienia tych czynników, które mogłyby mieć wpływ na powstawanie nowych nieznanych liderów w Polsce oraz ułatwienie badań nad tą grupą przedsiębiorstw. Jako metodę badawczą wybrano analizę porównawczą, która wykazała, że badania nad nieznanymi liderami w Niemczech są znacznie bardziej rozpowszechnione niż w Polsce. Z tego względu należałoby je zintensyfikować; można przy tym założyć, że ujawniona dotychczas liczba nieznanych liderów jest w Polsce zaniżona, w Niemczech zidentyfikowano ok. 1300 nieznanych liderów, w Polsce zaledwie ok. 70, co przy dużym udziale eksportu w tworzeniu PKB wydaje się nieprawdopodobnie słabym wynikiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Büchler, J.-Ph. (red.). (2018). Fallstudienkompendium Hidden Champions. Innovationen für den Weltmarkt. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
2.Education at a Glance 2017: OECD Indicators (2017). OECD Publishing, Paris. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en (13.06.2018).
3.Gabler Wirtschaftslexikon. Pobrano z: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/hidden--champions-54015/version-277074 (14.06.2018).
4.Grego-Planer, D. (2012). Tajemniczy mistrzowie współczesnej gospodarki jako przykład przedsiębiorstw osiągających sukcesy na niszowych rynkach. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
5.Grego-Planer, D. (2016). Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
6.„Hidden Champions“ – Die verborgene Leistungskraft der deutschen Wirtschaft (2005). Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.
7.Mewes, W. (2008). Jetzt wird es ernst! StrategieJournal, 03–08.
8.Rammer, Ch., Spielkamp, A. (2015). Hidden Champions – Driven by Innovation. Empirische Befunde auf Basis des Mannheimer Innovationspanels, Dokumentation Nr. 15-03. Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).
9.Schlepphorst, S., Schlömer-Laufen, N., Holz, M (2016). Determinants of hidden champions – Evidence from Germany, Working Paper 03/16. Bonn: Institut für Mittelstandsforschung Bonn.
10.Simon H., Dietl, M. (2009). Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach. Warszawa: Difin.
11.Simon, H. (2012). Hidden Champions – Aufbruch nach Globalia: Die Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer. Frankfurt: Campus Verlag.