Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2019.1.45-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives
(Kontrowersyjna turystyka wrażeń w opinii przedstawicieli pokolenia Y)

Autorzy: Magdalena Dolińska
Nicolaus Copernicus University in Toruń Faculty of Earth Sciences

Leszek S. Dąbrowski
Nicolaus Copernicus University in Toruń Faculty of Earth Sciences

Elżbieta Grzelak-Kostulska
Nicolaus Copernicus University in Toruń Faculty of Earth Sciences
Słowa kluczowe: turystyka kontrowersyjna kontrowersyjna turystyka wrażeń pokolenie Y ekonomia doświadczeń
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (29-38)
Klasyfikacja JEL: Z32 L83 L10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy jest włączenie się w dyskusję nad perspektywami rozwoju wybranych form turystyki kontrowersyjnej poprzez: 1) zbadanie opinii przedstawicieli pokolenia Y na te¬mat oceny stopnia znajomości poszczególnych form, 2) określenie odczuć respondentów na temat ich akceptacji, 3) zebranie opinii na temat perspektyw rozwojowych wskazanych form. Punktem wyjścia do dyskusji jest spojrzenie na motywy podejmowanych podróży z perspektywy koncepcji tzw. ekonomii doświadczeń oraz ograniczenie zakresu problemowego do form turystyki rozwijających się pod wpływem potrzeby poszukiwania nowości, wrażeń, doświadczeń. Czynnik popytu związany z potrzebą maksymaliacji wrażeń ukształtował pewną specyficzną grupę form turystyki, określoną na potrzeby analizy jako kontrowersyjna turystyka wrażeń. W jej zakres włączono: turystykę seksualną, narkoturystykę, turystykę katastrof, ekstremalną, tanatoturystykę, turystykę ezoteryczną, urban exploring i poorism. Badanie wykonano z zastosowaniem techniki CAWI, w okresie od lutego do maja 2018 roku z udziałem 407 respondentów w przedziale wiekowym 18-26 lat. Uzyskane wyniki sugerują stosunkowo niewielkie zainteresowanie w przyszłości formami turystyki, które kojarzone są jako silnie kontrowersyjne. Potrzebę zdobywania nowych doświadczeń i wrażeń w pełni zapewniają formy turystyki ekstremalnej, które postrzegane są pozytywnie i nie wywołują kontrowersji natury etycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersson, T. (2007). The tourist in the experience economy. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 1 (7), 46-58.
2.Bauman, Z. (2000). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika? Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
3.Bell, D. (1973). The coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York: Penguin Books.
4.Bell, D. (1974). The coming of the Post-Industrial Society. London: Heinemann.
5.Borzyszkowski, J. (2011). Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki. Turystyka kulturowa, 1, 19-31.
6.Cohen, A. M. (2009). The Emergence of a Global Generation. The Futurist, 1 (43), 57-59.
7.Dahrendorf, R. (1990). The Modern Social Conflict. Berkeley: The University of California Press.
8.Dąbrowski, L., Kwiatkowski, M., Lepa, M., Środa-Murawska, S., Grzelak-Kostulska, E. (2016). Aktywność turystyczna generacji Z. In: W. Błaszczuk, A. Ziemski (eds.), Turystyka akademicka 1906—2016. 60 latBPiTAlmatur 1956—2016 (pp. 307-319). Warsaw: Kto jest Kim.
9.Foscht, T., Schloffer, J., Maloles, C., Chia, S.L. (2009). Assessing the outcomes of Generation-Y customers’ loyalty. International Journal of Bank Marketing, 3 (27), 218-241.
10.Gandecka, A. (2016). Ostatnia enklawa autentyczności? Slumsy jako atrakcja turystyczna. Turystyka kulturowa, 6, 90-107. Giddens, A. (2009). Europa w epoce globalnej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Gołąb-Andrzejak, E. (2016). Konsumenci pokolenia Y - nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej. Handel Wewnętrzny, 2 (361), 140-151.
12.Grzelak-Kostulska, E. (2016). Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
13.Heaney, J.G. (2007). Generations X and Y’s Internet Banking Usage in Australia. Journal of Financial Services Marketing, 2 (11), 196-210.
14.Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization: cultural, economic and political change in forty three socie¬ties. Princeton: Princeton University Press.
15.Inglehart, R. (2005). Pojawienie się wartości postmaterialistycznych. In: P. Sztompka, M. Kucia (eds.), Socjologia.
16.Lektury (pp. 334-348). Cracow: Znak.
17.Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Princeton: Princeton University Press.
18.Iwasiński, Ł. (2015). Turystyka jako rynek doświadczeń. Kultura popularna, 2 (44), 28-38.
19.Jędrysiak, T., Kamel, M. (2014). Turystyka ezoteryczna - zjawisk paranormalnych. Turystyka kulturowa, 7, 20-33.
20.Komsta, A. (2013). Problemy dark tourism i jego możliwości w Polsce. Turystyka kulturowa, 2, 46-65.
21.Kowalczyk-Anioł, J., Zmyślony, P. (2017). Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony. Turystyka kulturowa, 2, 7-36.
22.Lubowiecki-Vikuk, A., Paczyńska-Jędrycka, M. (2010). Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
23.Motyka, M. (2016). Turystyka narkotykowa. Hygeia Public Health, 1 (51), 31-38.
24.Niezgoda, A. (2013). Turystyka doświadczeń - dawna czy nowa forma turystyki?. Warsztaty z Geografii Turyzmu, 3 (pp. 37-47).
25.Niezgoda, A., Duczyńska M. (2014). Seksturystyka jako przykład popytu szkodliwego w turystyce. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka w humanistycznej perspektywie. Etyczny wymiar podróży kulturowych”, 25-26 września 2014 (pp. 158-167). Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
26.Nowacki, M. (2009). Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających. In: A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka — razem, ale jak? (pp. 267-284). Łódź: Wydawnictwo WSTH w Łodzi.
27.Panasiuk, A. (2018). Kontrowersyjne obszary rynku turystycznego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (42), 37-47. Poczta, J., Szebiotko, I. (2014). Seksturystyka - między turystyką kulturową a patologiczną. Turystyka kulturowa, 4, 16-27.
28.Pokojska, W., Suszczewicz, M. (2016). Turystyka miejsc niechcianych - poradzieckie garnizony w Polsce Zachodniej.
29.Turystyka kulturowa, 2, 101-115.
30.Puchnarewicz, E. (2009). „Turystyka islamska” jako nowa koncepcja rozwoju turystyki w świecie muzułmańskim. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 2 (4), 51-68.
31.Stasiak, A. (2015). Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń. In: G. Godlewski, M. Zalech (eds.),
32.Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży — formy, uwarunkowania, skutki (pp. 53-69). Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej. Szyjewski, Z., Szyjewski, G. (2017). Wiarygodność metod badawczych. Informatyka Ekonomiczna, 2 (44), 118-131. Zajadacz, A. (2014). Pokolenie X, Y, Z a fenomen turystyki. In: J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki (pp. 55-67). Warsaw: PTTK.
33.Żemła, M. (2017). Rola koncepcji ekonomii doświadczeń w postmodernistycznej interpretacji trendów rynkowych w turystyce i budowie nowoczesnych produktów turystycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3 (31), 7-16.