Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874     DOI: 10.18276/miz.2017.48-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Analiza rynku przypraw w Polsce

Autorzy: Joanna Newerli-Guz
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: przyprawy rynek producenci import eksport
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (167-175)
Klasyfikacja JEL: L10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przyprawy są jednymi z istotniejszych składników żywności, kształtującymi jej cechy sensoryczne. W artykule przedstawiono syntetyczną charakterystykę rynku przypraw w Polsce, sporządzoną z wykorzystaniem danych literaturowych. Zaprezentowano w nim miejsce polskiego handlu przyprawami na rynku światowym, poziom importu, eksportu, producentów oraz klientów na tego rodzaju produkty.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ESA (10.05.2017). Definition of culinary herbs and spices. European Spice Association. Pobrano z: http://www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa/esa-defintions-for-culinary-herbs-and-spices.pdf.
2.FAO (21.11.2016). FAO spices. Pobrano z: http://www.fao.org/es/faodef/fdef10e.htm.
3.GUS (2012). Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
4.IŻŻ (21.01.2017). Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 2016. Pobrano z: http://www.izz.waw.pl/pl/strona-gowna/3-aktualnoci/aktualnoci/555-naukowcy-zmodyfiko wali-zalecenia-dotyczace-zdrowego-zywienia.
5.Newerli-Guz, J. (2009). Marka własna produktów żywnościowych na przykładzie przypraw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 42, 259‒265.
6.OEC (21.04.2017). The Observatory of Economic Complexity. Pobrano z: http://atlas.media.mit.edu/en/ profile/hs02/091099/.
7.PKWiU (19.08.2015). Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z roku 2015 pozycja 10.84. Pobrano z: https://krdp.pl/files/aktyprawne/534(1).pdf.
8.PN-A-86967:1998, Przyprawy ziołowe - mieszanki przyprawowe, Polski Komitet Normalizacyjny.
9.PN-A-87022:1994. Przyprawy ziołowe. Nazewnictwo botaniczne. Polski Komitet Normalizacyjny.
10.PN-A-94000:1986. Koncentraty spożywcze. Klasyfikacja, nazwy i określenia. Polski Komitet Normalizacyjny.
11.Portal Spożywczy (03.04.2017). Prezes McCormick Polska: Konsumenci jedzą coraz ostrożniej i są coraz bardziej świadomi. http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/prezes-mccormick-polska-konsumenci-jedza-coraz-ostrozniej-i-sa-coraz-bardziej-swiadomi,133459.html.
12.Procner, A. (2007). Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, cz. 1. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 55.
13.Rokicki, T., Wiluk, M. (2016). Handel zagraniczny ziołami i przyprawami w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 16,31, (2), s. 269‒278.
14.UOKiK (2007). Raport z badania rynku przypraw w Polsce. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.