Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
Polityka władz brytyjskich względem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Autorzy: Zbigniew Werra
Zakład Filozofii i Kultury Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe: ZSRR wojna Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR) Polskie Siły Zbroje na Zachodzie (PSZ) Polska polityka
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (285-296)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polityka władz brytyjskich względem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie opierała się głównie na utrzymywaniu w niepewności politycznej z jednej strony, z drugiej zaś na podtrzymywaniunadziei, najdłużej jak było to możliwe, że Rzeczpospolita zostanie po zakończeniu wojny w obszarze granic sprzed 1 września 1939 r. Perspektywa historyczna pokazuje, że była to jedynie psychologiczna gra rządu Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim chodziło uspokojenie Polaków po decyzjach poczdamskich. Dbano z wielką determinacją, by nie wywoływano w szeregach Polskich Sił Zbrojnych napięć, nad którymi dowództwo brytyjskie utraciłoby kontrolę, efektem czego PSZ mogłyby wejść w niekontrolowany konflikt zbrojny z ZSRR.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.IPMS, A.XVIII.1/4, Polski Korpus Przysposobienia. Warunki służby dla oficerów.
2.IPMS, KGA.13, p. 1-9, Pismo Rady Polskich Stronnictw Politycznych do premiera rządu Wielkiej Brytanii.
3.IPMS, KGA.13, Sprawozdanie ze spotkania między S.A.C. a gen. Andersem w Casercie dn. 6 czerwca 1946 r.
4.IPMS, KGA13, Protokół z konferencji w War Office odbytej dn. 23 V 1946.
5.IPMS, KOL.572/31, Wytyczne w związku z decyzją władz brytyjskich przekształcenia PSZ na obczyźnie w Polski Korpus Przysposobienia, Sztab Główny, L. Dz. 134/ O. s. Zbr./46, Londyn, dnia 29 maja 1946 r.
6.Arciszewski T., Żołnierze zdemobilizowani PSZ z zagranicy. Ochotnicy wyjeżdżający do Polski, „Na przełomie” (1946), nr 13.
7.Ben E., Nie licząc na pomoc, „Spadochron” (1947), nr 8.
8.Bobrzych T., Drogą prawdy i męstwa, „Trzy Pióra” (1948), nr 4.
9.Bovin E., O przyszłości Wojska Polskiego, „Dziennik Obozowy APW” (1946), nr 42.
10.Cegiełka F., Wierzę w Polski zmartwychwstanie, „Polonia Zagraniczna” (1946), nr 14.
11.Co będzie po dwóch latach. Kto może wstępować do PKPR, „Słowo Polskie” (1946), nr 20-21.
12.Czereśniewski W., O polski pacierz, „Polonia Zagraniczna” (1947), nr 37.
13.Dwa ślubowania, „Trybuna” (1946), nr 3.
14.Generał brygady dr Ludwik Ząbkowski, „Artylerzysta” (1973), nr 2.
15.Kukiel M., Polskie Siły Zbrojne po zakończeniu wojny, „Przegląd Polski” (1947), nr 1.
16.Kurs informacyjno-społeczny dla żołnierzy Polonii zagranicznej, „Polonia Zagraniczna” (1946), nr 13.
17.Leitgeber W., 1946. Rok decyzji w sprawie rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w świetle dokumentów brytyjskich, „Zeszyty Historyczne” (1977), nr 42.
18.Lorentz L., Polacy ze Stanów Zjednoczonych w Polskich Siłach Zbrojnych, „Polonia Zagraniczna” (1946), nr 15.
19.Lubaczowski T., Europa Środkowo-Wschodnia w rok po zakończeniu wojny, „Przed światem” (1946), nr 4.
20.Morawicz J. P., Demobilizacja Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie, w: Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945-1990, red. L. Kaliszewicz, Londyn 1995.
21.Na Bliskim Wschodzie w 1949 roku demobilizowany i włączony do PKPR, „Komunikat Informacyjny Koła Żołnierzy 7. Pułku Ułanów Lubelskich” (1957), nr 27.
22.Nagórski Z., Nowe miejsce postoju II Korpusu, „Przed światem” (1946), nr 2.
23.Pączek W., Złączeni Węzłem, „Trzy Pióra” (1948), nr 2.
24.PKPR a praca w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, „Słowo Polskie” (1946), nr 20-21.
25.Powrót żołnierzy polskich do kraju, „Tygodnik Polski” (1946), nr 36.
26.Pragier A., Związek Polski z Zachodem jest nierozerwalny, „Orzeł Biały” (1946), nr 5.
27.Przed nowym etapem – PKPR, „Dwutygodnik Obozowy APW” (1946), nr 41.
28.Przyjazd polskich żołnierzy do Anglii, „Trybuna” (1946), nr 2.
29.Radomski J., Losy formacji polskich na Zachodzie po zakończeniu wojny, w: Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej. Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945, red. W. Biegański, Warszawa 1981.
30.Rozkaz świąteczny dowódcy 2. Korpusu, „Mała Kronika” (1946), nr 1.
31.Rusiłło A., Powszechny, jedyny i niepodzielny, „Orzeł Biały” (1947), nr 7, s. 1.
32.Samoczkiewicz H.M., Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia – likwidacja 20. Baonu Saperów, „Saper” (1977), nr 94.
33.Samoczkiewicz H. M., Przejście do Anglii, „Saper” (1977), nr 94.
34.Stańczyk H., Działania PSZ na Zachodzie w końcowej fazie wojny, „Wojsko i Wychowanie” (1995), nr 4.
35.Stwierdzenie ministra Bevina, „Na przełomie” (1946), nr 1.
36.Sulik N., Rozkaz na zakończenie działań wojennych we Włoszech, „Na szlaku kresowej” (1945), nr 5.
37.Szudek A., Likwidacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w świetle dokumentów rządu R.P., „Mars” (1993), t. 1.
38.Towpik-Szejnowska T., Rozwiązanie PSZ na Zachodzie 1945-1949, „Wojskowy Przegląd Historyczny” (1983), nr 2-3.
39.Uchodźstwo i wojsko jedną rodziną, „Gazeta Polska” (1945), nr 161.
40.W. K., Wiosna polityczna we Włoszech, „Orzeł Biały” (1946), nr 16.
41.Wilczewski W., Zagadnienia sporne w Europie Środkowej, „Na szlaku kresowej” (1946), nr 1-2.
42.Wszędzie jest Polska, gdzie są Polacy, „Kalendarz Wychodźstwa” (1953).
43.Wypowiedź Światowego Związku Polaków z Zagranicy w sprawie granic Polski, „Polonia Zagraniczna” (1947), nr 39.
44.Wyrwa T., Rozbrojenie polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, „Więź” (1997), nr 10(468).
45.Wywiad Reutera z gen. Wł. Andersem, „Orzeł Biały” (1946), nr 2.
46.Z życia polskiego na emigracji, „Kalendarz Dziennika Polskiego” (1951).
47.Zaćmiński A., Polskie Siły Zbrojne wobec możliwości wojny. Memoriał gen. Kukiela z 1947 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” (1996), nr 3.
48.Zagórski K., Po 19 stycznia 1947 roku. Zamknięcie Jałty, „Trybuna” (1947), nr 8.
49.Zagórski Z., Od Moskwy do Moskwy, „Trybuna” (1947), nr 9.
50.Zjazd żołnierzy 2. Korpusu w Ales`, „Orzeł Biały” (1946), nr 7.
51.Żołnierze polscy w Kanadzie, „Polonia Zagraniczna” (1947), nr 38.