Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337     DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Zasady recenzowania

Nadesłane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w żadnej w formie ani złożone do publikacji w jakiejkolwiek innej redakcji. Przesłane teksty ocenia redakcja i kwalifikuje do druku. Każdy artykuł jest poddany ocenie przez dwóch recenzentów. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Kryteria oceny znajdują się na stornie internetowej, podobnie jak lista recenzentów wspomagających. Autor zostaje powiadomiony w dalszej kolejności o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, jak też o wskazówkach, co do dokonania koniecznych poprawek. Po zakończeniu prac redakcyjnych autor otrzymuje tekst do zatwierdzenia. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia artykułu na stronie internetowej „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”. Redakcja wprowadza ograniczenia czasowe dla publikacji recenzowanych książek. Książki polskojęzyczne nie mogą być starsze niż 2 lata od roku wydania „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”. Książki zaś obcojęzyczne nie starsze niż 4 lata.


Kryteria recenzowania artykułów naukowych

Recenzenci stosują następujące kryteria przy ocenie artykułu:
1. Zgodność tytułu z treścią.
2. Zgodność streszczenia i słów kluczowych artykułu z jego treścią.
3. Merytoryczna wartość pracy.
4. Właściwe ujęcie struktury pracy.
5. Poprawność stosowanej terminologii naukowej.
6. Właściwe sformułowanie wniosków końcowych.
7. Poprawność cytowania literatury.
8. Zdatność artykułu do druku.

Wzór recenzji znajduje się w załączeniu (skk_formularz_recenzji.doc).


Procedura recenzowania
1. Procedurze recenzowania podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów.
2. Recenzja jest dwustopniowa.
3. Rada naukowa wraz z redaktorami naukowymi weryfikują artykuły na pierwszym etapie procedury recenzowania.
4. Zakwalifikowane teksty – wstępnie opracowane – kierowane są następnie do recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie.
5. Recenzenci nie są członkami redakcji „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”.


Recenzenci nie znają nazwiska i afiliacji autora artykułu, autor artykułu nie zna nazwisk recenzentów („double-blind review process”). Recenzenci w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przekazują redaktorowi naczelnemu rozwinięte merytorycznie opinie, opinie te redaktor naczelny przesyła autorowi. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznaczną konkluzją, co do warunków opublikowania artykułu, bądź jednoznaczną i odpowiednio uzasadnioną konkluzją dotyczącą jego odrzucenia. Jeśli recenzenci dopuszczą tekst do druku warunkowo, to znaczy jeśli zalecą autorowi odpowiednie zmiany (poprawki), autor musi się odnieść do ich propozycji w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące.

 

Recenzenci

SKK 2015 nr 22

o. dr hab. Grzegorz Maria Bartosik OFMConv., prof. UKSW
ks. dr hab. Radosław Kimsza
ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC
ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski
ks. dr hab. Janusz Lemański, prof. US
ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk
ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Marek Parchem
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. UMK
ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz

 

SKK 2016 nr 23

ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US
ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki
ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC
ks. dr hab. Bernard Kołodziej TChr, prof. UAM
ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Marek Parchem
ks. dr hab. Andrzej Proniewski
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII
ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. UMK
ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US
ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz

 

SKK 2017 nr 24

ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US
ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki
ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek
ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński, prof. KUL
ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC
ks. dr hab. Bernard Kołodziej Tchr, prof. UAM
ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII
ks. prof. dr hab. Janusz Lemański
ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny
ks. prof. dr hab. Marek Parchem
ks. dr hab. Jan Radkiewicz
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz
ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. UMK
ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz, prof. US
ks. dr hab. Zdzisław Waleszczuk
prof. dr hab. Anna Zellma

 

SKK 2018 nr 25

ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. US
ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US
ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US
ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US
ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL
prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP
ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski
o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP
ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Janusz Lemański
ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk
ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański
ks. prof. dr hab. Marek Parchem
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF
ks. dr hab. Jan Radkiewicz
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz
ks. prof. dr. hab. Adam Skreczko
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk
ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. UMK
dr hab. Anna Walulik CSFN, prof. Ignatianum
ks. dr hab. Damian Wąsek
bp prof. dr hab. Henryk Wejman
ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz
ks. dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK
ks. prof. dr Mi­rosław Stanisław Wierzbicki
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
prof. dr hab. Anna Zellma

 

SKK 2019 nr 26

ks. dr hab. Przemysław Artemiuk
prof. zw. dr hab. Józef Baniak
o. dr hab. Grzegorz Bartosik, prof. UKSW
ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. US
ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US
ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, prof. UPJPII
ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL
ks. dr hab. Bernard Kołodziej RChr, em. prof. UAM
ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski
ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK
ks. prof. dr hab. Marian Machinek
ks. prof. dr hab. Marek Parchem
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
ks. prof. zw. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski
ks. prof. dr hab. Marek Pyc
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki
ks. prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk
ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP
ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz, prof. US
ks. prof. zw. dr hab. Józef Wołczański
ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US
bp prof. dr hab. Henryk Wejman
ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz
ks. dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK
ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW
ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK
prof. dr hab. Anna Zellma

 

SKK 2020 nr 27

prof. dr Mercedes Arriaga Flórez
prof. Francesco Bellino
ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary
ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz
ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US
ks. dr hab. Wiesław Dyk, prof. US
ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka, prof. UKSW
ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski, prof. UKSW
ks. dr hab. Wojciech P. Grygiel
prof. Pasquale Guaragnella
ks. dr hab. Marek Jodkowski
ks. dr hab. Paweł Kaleta
bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF
ks. dr hab. Radosław Kimsza
ks. dr hab. Bernard Kołodziej RChr, em. prof. UAM
o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP
ks. dr hab. Wiesław Kraiński
ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK
dr hab. Jolanta Kurosz, prof. UAM
ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW
ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Janusz Lemański
o. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF
dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberko
ks. prof. dr hab. Marian Machinek
prof. dr hab. Piotr Masojć
ks. dr hab. Tomasz J. Moskal, prof. KUL
o. prof. zw. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE
ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański
ks. dr hab. Witold Ostafiński
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
ks. prof. dr hab. Marek Parchem
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
prof. Alberto Piola
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
ks. prof. dr hab. Marek Pyc
ks. dr hab. Jan Radkiewicz prof. US
ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof UWM
ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
o. dr hab. Jacek Borys Soiński OFM, prof. UAM
prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
prof. Juan-Carlos Suárez-Villegas
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk
ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP
ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, prof. US
ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW
ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US
ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Wenz
ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza
ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL