Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Kontakt

Redakcja „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”
Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Seminaryjna 2
75-817 Koszalin
tel. (94) 345-90-31
tel. (94) 345-90-32
e-mail: skk_koszalin@interia.pl