Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja

ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US - redaktor naczelny
jbujak@koszalin.opoka.org.pl

ks. dr Tadeusz Ceynowa - zastępca redaktora naczelnego
tceynowa@interia.pl

ks. dr Wojciech Wójtowicz
wojtowicz@koszalin.opoka.org.pl

Joanna Janusiak - redaktor językowy (j. polski)
Łukasz Trzeciak - redaktor językowy (j. polski)
s. Elżbieta Witek CSFN - redaktor językowy (j. angielski)
dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK - redaktor językowy (j. angielski)

dr inż. Magdalena Florianowicz - sekretarz redakcji

Rada naukowa

ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, Wydział Teologiczny UKSW
prof. Stephan Kampowski, Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II w Rzymie
o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas, Katolicki Uniwersytet Franciszkański "Seraficum" w Rzymie
prof. dr Beate Kowalski, Humanwissenschaften und Theologie Technische Universität Dortmund
ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski, Wydział Teologiczny US
ks. prof. dr hab. Janusz Lemański, Wydział Teologiczny US
ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Wydział Teologiczny UKSW
ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, Wydział Teologiczny UAM
ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski, Wydział Teologii Uniwersytetu w Innsbrucku
ks. prof. dr hab. Marek Parchem, Wydział Teologiczny UKSW
ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego