Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków

Autorzy: Paweł Warchoł
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum” w Niepokalanowie; Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi Łagiewnikach
Słowa kluczowe: charakter wiedza młodzież państwo uniwersytet wychowanie szkoła
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (401-410)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nie ma wychowania człowieka bez właściwych instytucji. Szkoła, uniwersytet i państwo są tymi, które pozwalają zdobyć wiedzę i ukształtować charakter. Dlatego ważny jest czynnik religijny i patriotyczny, czyli przekazanie miłości do Boga i ojczyzny. Polska może poszczycić się wielkimi wychowawcami, którzy wnieśli wiele twórczych inicjatyw w wychowanie młodych pokoleń. Jest to też zadanie na przyszłość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jan Paweł II, „Przemówienie do studentów i pracowni pracowników uniwersytetów katolickich z całego Meksyku w Gwadelupie, 31 I 1979 r.”. W: Nauczanie papieskie. T. 1, 2, 1979 (styczeń – czerwiec), 123. Poznań: Pallottinum, 1992.
2.Jan Paweł II. „Encyklika «Evangelim vitae»”. W: Dzieła zebrane. Encykliki. T. I, 531–615. Kraków, 2005.
3.Jan Paweł II. „Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich”. L’Osservatore Romano 10–11 (1990): 5–15.
4.Jan Paweł II. „Przemówienie na Uniwersytecie Jagiellońskim, 22 VI 1983 r.” W: Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1., Polska. T. IX, 266. Kraków, 2008.
5.Jan Paweł II. „Spotykamy się w imię wspólnej miłości do prawdy. Przemówienie z okazji 600 lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 8 VI 1997 r.”. L’Osservatore Romano 7 (1997): 60–63.
6.Jan Paweł II. „W imię przyszłości kultury. Przemówienie podczas wizyty w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), 2 VI 1980 r.” L’Osservatore Romano 11 X 1995 r., L’Osservatore Romano 11–12 (1995): 13.
7.Jan Paweł II. Miłość i odpowiedzialność. Lublin, 1986.
8.Konarski, Stanisław. Mowa o kształtowaniu człowieka uczciwego i prawego obywatela. W: S. Konarski, Pisma wybrane, 105–158. Warszawa, 1955.
9.Kridl, Manfred, Władysław Malinowski, Józef Wittlin, oprac. Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia. Warszawa, 1987.
10.Markiewicz, Bronisław. Przewodnik dla wychowawców. T. I. Miejsce Piastowe, 1987.
11.Piramowicz, Grzegorz. Powinności nauczyciela. Lwów, 1894.
12.Ryczan, Kazimierz. Wierność dziedzictwu a tożsamość narodowa, Szkoła miejscem kształtowania postawy patriotycznej. Częstochowa, 1998.
13.Salij, Jacek. Potęga łagodności i przebaczenia: Wartości w kulturze polskiej, red. Leon Dyczewski, 241–247. Lublin, 1993.
14.Weigel, George. Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II. Kraków, 2003.
15.Wojtyła, Karol. „Chrześcijaństwo jest niemożliwe bez miłosierdzia. Homilia z okazji 50-lecia śmierci br. Alberta Chmielowskiego”. W: Liturgia godzin, 1242. Poznań: Pallottinum, 1987.
16.Wyszyński, Stefan. „Homilia 17 XII 1967 w 200. rocznicę kanonizacji św. Jana Kantego”. W: Nauczanie społeczne 1946–1981, 97–100. Warszawa, 1990.
17.Wyszyński, Stefan. „Przemówienie 10 IX 1972 r.” W: Nauczanie społeczne 1946–1981, 174–176. Warszawa, 1990.