Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 50.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
2. E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
3. Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
4. FUNKCJONOWANIE EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETUDZIECIĘCEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ I ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
5. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO ANTIDOTUM NA CZAS WOLNY POLSKICH SENIORÓW (NA PRZYKŁADZIE UTW W NOWYM SĄCZU)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
6. Aktywność turystyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na przykładzie wybranych placówek w Wielkopolsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
7. Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
8. Relationships matter – towards understanding university–industry links
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
9. Pola dyskusji wokół wartości mniejszych ośrodków akademickich (na przykładzie cieszyńskiego ośrodka Uniwersytetu Śląskiego)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
10. Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
11. Uniwersytet – wolność – bezinteresowność. Tradycyjny etos i współczesne przemiany tożsamości uniwersytetu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
12. O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
13. Dlaczego szkoły wyższe nie wychowują?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
14. Pop-rytualne oblicze uniwersytetu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
15. Uczelnia jako miejsce współpracy opiekuna naukowego/promotora i doktoranta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
16. Sprawozdanie z XXIX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, 14–19 września 2015 r., Pułtusk–Warszawa
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
17. Uniwersytet wobec zmiany kulturowej w Polsce
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
18. Mariola Gańko-Karwowska, Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 273
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
19. Kazimierz Musiał, Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, ss. 378
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
20. Uniwersytet, „myśl niezależna” i FRONT. Działania Forum Rozmów o Nowych Teoriach
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
21. Autorytaryzm akademicki, jego źródła, przejawy i (niektóre) konsekwencje; perspektywa realizmu krytycznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
22. Homo academicus w świecie homo oeconomicus. O obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
23. Oskar Szwabowski Uniwersytet - Fabryka - Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Warszawa 2014
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
24. Student – klient na współ- czesnym uniwersytecie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
25. Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Z prof. Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
26. Dyletant, amator, błazen – postacie pojęciowe humanisty
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
27. Muzealnictwo jako kierunek (specjalizacja, specjalność) studiów uniwersyteckich w Toruniu. Meandry organizacyjne i zawiłości programowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Przejdź
28. Pomiędzy praktyką i teorią. W poszukiwaniu modelu doskonalenia muzealników
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Przejdź
29. W sprawie kształcenia muzealniczego – studia podyplomowe na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Przejdź
30. Wykształcony muzealnik we współczesnym muzeum – próba diagnozy stanu obecnego i perspektyw jego zmian
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Przejdź
31. Idea uniwersytetu katolickiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
32. Jakie szanse rozwojowe stwarza uniwersytet „w kryzysie”? Z doświadczeń studentów pedagogiki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
33. Samoświadomość studentów a ich opinie na temat współczesnej uczelni w świetle idei uniwersytetu Jerzego Brzezińskiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
34. Uniwersytet – między ideą nauki a neoliberalną ideologią
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
35. Universum szkoły wyższej versus rynek pracy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
36. „Konstytucja dla Nauki – Ustawa 2.0” szansą czy zagrożeniem dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
37. Dynamika „wnętrze/zewnętrze” a „bycie obok” w kontekście nie-edukacji wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
38. Uniwersytet ludowy. Relikt czy szkoła przyszłości?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
39. Sprawozdanie z I Polsko-Niemieckiego Seminarium Naukowego „Uniwersytety Ludowe – pomiędzy teorią a praktyką” (6– 7 października 2017, Szczecin)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
40. Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersytet i szkoła wyższa wobec kryzysów autonomii” (14–15 września 2018, Uniwersytet Szczeciński)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
41. Zakład Historii Starożytnej (2015–2019)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Przejdź
42. Zarys życia i działalność Profesora Włodzimierza Krysiaka (1950–2018)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
43. Studium teoretyczne na temat współczesnych problemów polskiego szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
44. Autonomia uniwersytetu – między ideą a praktyką. Perspektywa filozoficzna
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
45. Martha Nussbaum on the silent crisis of universities
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
46. The Fifth International Whitman Week (28 May 2012–2 June 2012, Pobierowo, Poland)
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
47. The Academia Electronica – Vision, Experiment, Future
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
48. Benedykta XVI wizja uniwersytetu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
49. Na drodze do „czerwonego uniwersytetu”. Powstanie Uniwersytetu Szczecińskiego w świetle opinii szczecińskiej prasy podziemnej (1984-1985)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
50. Umiejscawianie nauki (o literaturze)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Przejdź
Strona