Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
Oblicza duchowości św. Andrzeja Boboli i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi w kontekście encykliki Piusa XII Invicti Athletae Christi

Autorzy: Henryk Wejman ORCID
biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej; Instytut Nauk Teologicznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: duchowość męczeństwo świętość wierność Chrystusowi jedność Kościoła
Rok wydania:2020
Liczba stron:13 (315-327)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu było ukazanie wartości duchowości św. Andrzeja Boboli dla współczesnego pokolenia ludzi. Realizacja tak określonego celu nie mogła nie rozpocząć się od odsłonięcia zasadniczych elementów natury duchowości Andrzeja Boboli. Stanowiły je: bezgraniczna wierność kapłańskiemu powołaniu, żarliwa troska o zbawienie wiernych i ekumeniczna wrażliwość. Odsłonięcie tych składowych elementów jego duchowości pozwoliło na uwypuklenie płaszczyzn jego oddziaływania na współczesne działania ludzi w społeczeństwie. W tym względzie wpływ jego duchowości można upatrywać we wskazaniu na podstawę wszelkiego ładu w społeczeństwie, jakim jest wierność Chrystusowej Ewangelii, w okazywaniu wsparcia ludziom w potrzebie jako wymiaru świadectwa o wierności Chrystusowi i w otwartości na bliźnich, którzy wyznają inną wiarę i kierują się odmiennym światopoglądem. Właśnie w tych płaszczyznach zawiera się aktualność duchowość św. Andrzeja Boboli.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustyn. Wyznania. Warszawa: Wydawnictwo PAX, 1982.
2.Blaza, Marek. „Święty Andrzej Bobola – łączy czy dzieli?”. Studia Bobolanum 1 (2008): 15–38.
3.Bolewski, Jacek. „Papieska wizja św. Andrzeja Boboli”. Studia Bobolanum 3 (2007): 5–20.
4.Bolewski, Jacek. „Program odnowy – niepodległości. W jedności ze św. Andrzejem Bobolą”. Więź 5 (1999): 123–136.
5.Jan Paweł II. „Święty Andrzej Bobola – znak prorocki”. L’Osservatore Romano wyd. polskie 5 (1988): 8.
6.Del Noce, Augusto. „Filosofia dell’esistenza”. W: Il Redemptore dell’uomo. Testo e commenti, 25–39. Roma, 1979.
7.Kowalska, Faustyna. Dzienniczek. Kraków–Stockbridge–Rzym, 1981.
8.Maciuszkiewicz, Mirosław. Andrzej Bobola. Wielcy Ludzie Kościoła. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000.
9.Pius XII. Encyklika Papieża Piusa XII do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariuszy miejsca żyjących w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską „Invicti Athletae Christi”. O świętym Andrzeju Boboli 16 V 1957 r., Magiste¬rium Kościoła Katolickiego. Warszawa: Wydawnictwo Te Deum, 2003.
10.Popłatek, Jan. Błogosławiony Andrzej Bobola Towarzystwa Jezusowego. Życie – męczeństwo – kult. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1936.