Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 92.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Demografia miast polskich w latach 1989–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
2. CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
3. Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
4. Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
5. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PLANOWANIU PROJEKTÓW PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
6. Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
7. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
8. Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
9. Importance of funding sources to the scale of activity of social enterprises
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
10. [rec.] Na końcu języka. Z orientalistą Andrzejem Pisowiczem rozmawiają Kornelia Mazurczyk i Zbigniew Rokita, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2015, ss. 256
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
11. Finansowe skutki wprowadzenia zryczałtowanego podatku do-chodowego w małych gospodarstwach rolniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
12. Porównanie dynamiki produkcji w budownictwie w Polsce z dynamiką produkcji w budownictwie krajów unii europejskiej w latach 2006–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
13. Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
14. Miłosierdzie Boga a duch skuruchy i przebaczenia w życiu człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
15. Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
16. WYBRANE INSTRUMENTY POLITYKI DYWIDEND W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
17. WYBRANE INSTRUMENTY OGRANICZANIA OSZUSTW PODATKOWYCH W PODATKU VAT
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
18. Świadectwo diakonii dobroczynnej przekonującym sposobem nowej ewangelizacj
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
19. Unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
20. Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 2 2017 Przejdź
21. Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby współczesnej.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
22. Ubogacający wymiar wiary w świetle encykliki Lumen fidei
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
23. THE GDAŃSK NAVIGATION: CONJUNCTIVE OR DISJUNCTIVE A PHENOMENON?
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
24. Czynniki wpływające na wdrażanie i eksploatację systemów finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach w Olsztynie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
25. Idea i kierunki wykorzystania metody DEA do pomiaru efektywności działania gmin – wybrane aspekty
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
26. Wiedza o controllingu w gminach w świetle badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
27. Postawa wiary w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny i encykliki „Dives in misericordia” bł. Jana Pawła
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
28. Specyfika międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
29. Wiara a uporczywa terapia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Przejdź
30. Wybrane problemy zarządzania finansami w instytucjach płatniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
31. Budżetowanie w wybranych przedsiębiorstwach - prezentacja wyników badań empirycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
32. Zarządzanie ryzykiem w praktyce gospodarczej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
33. Wstydliwy problem erotyzmu
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
34. Dzienniki
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
35. Wykorzystanie wskaźników oceny sytuacji finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
36. Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
37. Zdarzenia po dacie bilansowej – przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
38. Rachunkowość kreatywna - dobra czy zła?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
39. Wykorzystanie instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
40. Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
41. Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
42. Józef Piłsudski wobec sojuszu Polski z Rumunią w okresie międzywojennym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
43. Analiza porównawcza wybranych współczynników demograficznych miast polskich w latach 1964–1988 i 1989–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
44. Tożsamość człowieka w relacji z Bogiem w ujęciu Abrahama J. Heschela (The problem of human being’s identity in relationship with God in philosophy of Abraham J. Heschel)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
45. Effect of Variable-Intensity Running Training and Circuit Training on Selected Physiological Parameters of Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Przejdź
46. Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
47. Chrystocentryczny wymiar duchowości według św. Jana Ewangelisty
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
48. Tajemnica Jezusa - Mesjasza i Syna Bożego, który stał się Człowiekiem (J1, 1-14)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
49. Oblicza postawy miłosierdzia ludzkiego w świetle Bulli Papieża Franciszka "Misericordiae Vultus"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
50. Klasyfikacja współczesnych metod działań pionów HR w zarządzaniu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
51. Nauczanie pomorskie prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
52. Udział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w życiu szczecińskiego środowiska naukowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
53. Źródła do historii kultury materialnej na wsi na Pomorzu Zachodnia w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1959 1959 Przejdź
54. Metafizyka i sekularyzacja - kilka uwag o Gianniego Vattima tezie dotyczącej śmierci Boga
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
55. Dzieje Pomorza Zachodniego w wypisach
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1962 1962 Przejdź
56. Dzieje Koszalina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Przejdź
57. Szczecin - Zamek. Jego dzieje i odbudowa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1959 1959 Przejdź
58. Z problematyki badań nad Białogardem i okolicą
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1957 1957 Przejdź
59. Szczecin był już polskim oknem na świat w średniowieczu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1957 1957 Przejdź
60. Z dziejów dawnego Goleniowa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Przejdź
61. Najważniejsze potrzeby w zakresie wydawnictw źródłowych do historii Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1958 1958 Przejdź
62. Zarys dziejów miast i osiedli województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1961 1961 Przejdź
63. Główne linie rozwoju Kamienia Pomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1958 1958 Przejdź
64. Główne linie rozwoju gospodarczo-społecznego Kołobrzegu w XIII - XVIII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1960 1960 Przejdź
65. Niemiecko-polski konflikt nad Bałtykiem w okresie 1919-1939 na tle polityki europejskiej. Rola Pomorza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Przejdź
66. Działalność Wojewódzkiego Komitetu Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1963 1963 Przejdź
67. Rola partii politycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
68. Rybołówstwo morskie jako czynnik rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1961 1961 Przejdź
69. Udział Kamienia i Wolina w żegludze i handlu morskim w XVI-XVIII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Przejdź
70. Kierunki poszukiwań zmniejszenia norm obsad załogowych na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
71. Kierunki zagospodarowania przestrzennego portów morsko-rzecznych ujścia Odry
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
72. Zabytki Kamienia Pomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1958 1958 Przejdź
73. Polityka agrarna PPR. Geneza, realizacja, konsekwencje
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1978 1978 Przejdź
74. Rola nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
75. Rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
76. Rozwój oświaty, nauki i kultury na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
77. Stan i perspektywy rozwoju szczecińskiego środowiska humanistycznego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
78. Sprawy przyszłego Uniwersytetu w Szczecinie przedmiotem obrad STN
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1959 1959 Przejdź
79. Działalność kulturalno-oświatowa w latach 1933-1939 na Ziemi Złotowskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1972 1972 Przejdź
80. Ad multos annos...
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1961 1961 Przejdź
81. Rola środków masowego przekazu w szerzeniu wiedzy o morzu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1966 1966 Przejdź
82. Problemy tropikalnych chorób skóry w krajach pozaeuropejskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
83. Wpływ ruchu turystycznego na rozwój ekonomiczny regionu nadmorskiego w województwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
84. Kroki; Prolog ; Jak to jest; Wspomnienia dzieciństwa; Cmentarz; Spotkanie; Jeszcze nie czas; Wieczór; Kaleka
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 12 1960 1960 Przejdź
85. Odpowiedź na artykuł o "Przeglądzie Zachodniopomorskim” zamieszczonym w "Kurierze Szczecińskim" w dniu 26 lipca 1971 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
86. Dwadzieścia lat "Przeglądu Zachodniopomorskiego"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
87. Revitalisation of problem areas as an instrument for social and economic activity in the Polish municipalities
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
88. Development of IT services in urban space – Smart City Logistics
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
89. GOSPODARKA WSPÓŁDZIELENIA W KONCEPCJI SMART CITY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Przejdź
90. Oblicza duchowości św. Andrzeja Boboli i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi w kontekście encykliki Piusa XII Invicti Athletae Christi
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
91. Social structure and collective memory
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Przejdź
92. Policzalność i niepoliczalność sprawiedliwości dystrybucyjnej w kontekście medycznym i pandemicznym
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Przejdź
Strona