Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (175-186)
Klasyfikacja JEL: O15 Q53
Słowa kluczowe: katastrofy środowiskowe ekstremalne zjawiska klimatyczne intensywność cyklonów skutki katastroficzne uchodźcy środowiskowi
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Kazimierz Górka
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Agnieszka Thier
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie istoty i przejawów oraz ogólna ocena skutków katastrof ekologicznych (środowiskowych), głównie w kontekście zmian klimatycznych. Autorzy zaprezentowali najpierw rodzaje katastrof i klasyfikację katastrof ekologicznych oraz sposoby ich oceny według przejawów i skutków gospodarczych. Następnie dokonali oceny wpływu ekstremalnych zjawisk klimatycznych na gospodarkę wodną i tendencji zmian w tej dziedzinie, w tym w Polsce. Na zakończenie scharakteryzowali zasady zapobiegania katastrofom ekologicznym oraz likwidacji ich skutków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramczyk, S. (2006). Żywioły obnażają ekscesy cywilizacji. Aura, 4, 10–11.
2.Climate Change 2007 – The Physical Science Basis. Pobrane z: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-frontmatter.pdf (15.06.2012).
3.Great Natural Catastrophes – Long Term Statistics 1950–2003. (2003). Munich: Topics Geo. Pobrane z: http://www.sfu.ca/geog312/readings/Munich%20Re(2004).pdf (4.06.2016).
4.Grzeszak, A. (2015). Gorączka w złotych. Polityka, 33, 41.
5.Juda-Rezler, K., Manczarski, P. (2010). Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego i gospodarką odpadami komunalnymi. Nauka, 4, 97–106.
6.Kundzewicz, Z. (red.) (2014). Raport o zagrożeniach związanych z wodą. Warszawa: PAN.
7.Kundzewicz, Z.W., Zalewski, M., Kędziora, A., Pierzgalski, E. (2010), Zagrożenia związane z wodą. Nauka, 4, 87–96.
8.United Nations (2015). The Millennium Developmeat Goals Raport. New York.
9.UNDP (2004). Reducing Disaster Risk. Challenge for Development. Global Report. New York.
10.Skoczylas, J.J. (2011). Prawo ratownicze. Warszawa: LexisNexis.
11.Szostak, M. (2005). Kierunki i wyniki debaty nad globalnymi barierami rozwoju. Zeszyty Naukowe. Szkoła Główna Handlowa, 17, 7–39.
12.Ustawa z 22.05.2002 o klęskach żywiołowych. Dz.U. 2002, nr 62, poz. 558.
13.Wirtz, A. (2005). Increasing Intensity and Costs of Natural Catastrophes – Is This a Long Term Trend? Munich Re: Topics Geo.
14.Zanetti, A. (2003). Natural Catastrophes and Man-made Disasters in 2002: High Flood Loss Burden. Swiss Re. Sigma, 2, 6–10.