Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 12.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. JAKI MECHANIZM REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH ZASTOSOWAĆ W ODNIESIENU DO ROLNICTWA UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
2. REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE NAGROMADZENIA I DYNAMIKI USUWANIA AZBESTU W POLSCE – UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
3. Circular economy and new ways of doing business in the tourism sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Przejdź
4. Zwalczenie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska na polskich obszarach morskich
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
5. Strategie innowacyjne w zrównoważonym rozwoju państw w regionie Morza Bałtyckiego. Studium przypadku - model szwedzki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
6. Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
7. Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
8. Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
9. Rola organizacji odzysku w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
10. Analiza kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym w Polsce w latach 2000–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
11. Effectiveness of investments in municipal waste management in Poland in the context of goals of the circular economy
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
12. Działania antysmogowe w Polsce i źródła ich finansowania – wybrane problemy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
Strona