Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB

Autorzy: Jacek Pietrucha
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Rafał Żelazny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: innowacje instytucje gospodarka kreatywna Unia Europejska PKB wzrost gospodarczy
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (229-239)
Klasyfikacja JEL: F55 O30 P14 P16
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedmiotem zainteresowania są związki między instytucjami i innowacjami wspólnie mierzonymi indeksem gospodarki kreatywnej – Creative Economy Index (CEI) – a wzrostem PKB. Gospodarka kreatywna rozumiana jest jako gospodarka, w której w wyniku sprzężeń zwrotnych między instytucjami, kapitałem ludzkim i technologią tworzą się warunki sprzyjające rozwojowi kreatywności będącej akceleratorem innowacji. Badanie na danych panelowych przeprowadzono dla grupy 34 gospodarek Unii Europejskiej i stowarzyszonych z UE dla lat 2005–2014. Przeprowadzona analiza wskazuje na istotny, pozytywny wpływ indeksu gospodarki kreatywnej na wzrost realnego PKB per capita.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acemoglu, D. (2013). The World our Grandchildren will Inherit. W: I. Palacios-Huerta (red.), In 100 Years Leading Economists Predict the Future (s. 1–36). Cambridge: MIT Press.
2.Acemoglu, D., Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Publisher.
3.Aghion, P., Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. Econometrica, 60, 323–351.
4.Balcerowicz, L., Rzońca, A. (2015). Puzzles of Economic Growth. Directions in Development. Washington, D.C.: World Bank. DOI:10.1596/978-1-4648-0325-3.
5.Caves R.E. (2000). Creative Industries: Contracts between Art and Commerce. Cambridge, MA–London: Harvard University Press.
6.Cornell University, INSEAD, WIPO (2015). The Global Innovation Index. Pobrano z: https://www.globalinnovationindex.org/home (12.12.2015).
7.European Commission (2015). Innovation Union Scoreboard Database. Pobrano z: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm (7.11.2015).
8.Florida, R.L. (2002). The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.
9.Kacprzyk, A. (2014). Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Lucas, R.E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22 (1), 3–42.
11.Machlup, F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Prince ton: Princeton University Press.
12.North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Harvard University Press. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511808678.
13.OECD (1996). The Knowledge–Based Economy. Paris: OECD.
14.OECD (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide. Paris: OECD.
15.Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98 (5), 71–102.
16.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
17.Solow, R.M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, 39 (3), 312–320.