Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 11.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. WZROST GOSPODARCZY A ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ – TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ GOSPODARCZA POLSKI W LATACH 1995–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
2. PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU ZAGROŻENIEM DLA ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
3. Ewolucja mierników rozwoju społeczno-gospodarczego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
4. Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
5. Gospodarcze znaczenie turystyki w krajach Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
6. Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
7. Technologie ICT , zmiany strukturalne i wydajność pracy jako czynniki rosnącej luki gospodarczej Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
8. Wpływ transakcji bezgotówkowych z udziałem kart płatniczych na wzrost gospodarczy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
9. Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
10. Inwestycje i zatrudnienie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej dekadzie członkostwa w UE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
11. Impact of the events sector on the economy case study of Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
Strona