Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Demografia miast polskich w latach 1989–2013

Autorzy: Henryk Kowgier
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: demografia miast polskich analiza statystyczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (215-226)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę analizy statystycznej struktury demograficznej miast polskich w latach 1989–2013, wykorzystując dane z Rocznika statystycznego 2015. Do zbadania tych danych zastosowano głównie metodę statystyczną w zakresie analizy korelacji, analizy wybranych statystyk opisowych, jak również przyjętą interpretację ważnych wskaźników dotyczących demografii. Wybrany okres jest szczególnie ważny w aspekcie przemian, które zaszły wtedy w naszym kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk D., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2002), Statystyka opisowa, WNT, Warszawa.
2.Hozer J. (1993), Mikroekonometria, PWE, Warszawa.
3.Kowgier H. (2011), Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki na przykładach z ekonomii, WNT, Warszawa.
4.Hozer J. (red.) (1998), Statystyka. Opis statystyczny, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin.
5.Rocznik demograficzny (2015), GUS, Warszawa.