Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 13.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
2. Demografia miast polskich w latach 1989–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
3. Proinnovative Regionalentwicklung in Polen
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
4. Statistical analysis of passenger traffic at the Chopin Airport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
5. Rynek nieruchomości gruntowych w Szczecinie w latach 2003 i 2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
6. Porównanie dynamiki produkcji w budownictwie w Polsce z dynamiką produkcji w budownictwie krajów unii europejskiej w latach 2006–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
7. Innowacyjność a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
8. Proinnowacyjna gospodarka regionalna w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
9. Analiza porównawcza wybranych współczynników demograficznych miast polskich w latach 1964–1988 i 1989–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
10. Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
11. Przyczynek do dyskusji o klasyfikacji województw w Pol-sce pod względem innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
12. Analiza zmian poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce w latach 2006–2016
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
13. Regiony w Polsce i ich rozwój w ujęciu taksonomicznym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
Strona