Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4 (2013)
“Barbaric Yawp” in Polish*

Autorzy: Marta Skwara
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka studia przekładoznawcze Walt Whitman „Pieśń o mnie” literatura polska
Rok wydania:2013
Liczba stron:8 (327-334)

Abstrakt

Autorka artykułu bada polską recepcję „barbaric yawp” Whitmana, począwszy od intertekstualnych odwołań Juliana Tuwima, dokonanych jeszcze przed polskim tłumaczeniem tego wyrażenia („Poezja”, 1921). Następnie analizie poddane zostaje tłumaczenie „barbaric yawp” zamieszczone we wstępie do wyboru poezji Whitmana (1934), a także trzy „właściwe” tłumaczenia, opublikowane znacznie później. Trudności, jakie niesie za sobą tłumaczenie „yawp” na język polski, zostają szczegółowo omówione w kontekście lingwistycznym i kulturowym, włączając w to także odwołania do polskiej wersji filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów.
Pobierz plik

Plik artykułu