Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4 (2013)
Italian Yawps

Autorzy: Caterina Bernardini
University of Nebraska-Lincoln / Università di Macerata
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka studia przekładoznawcze Walt Whitman „Pieśń o mnie” literatura włoska
Rok wydania:2013
Liczba stron:5 (299-303)

Abstrakt

Artykuł jest historycznym przeglądem różnych włoskich tłumaczeń wersu „I sound my barbaric yawp over the roofs of the world”. Każdy przywołany przekład został krótko skomentowany. Autorka szkicu przedstawia także własną propozycję przekładu.
Pobierz plik

Plik artykułu