Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz.2018.1-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / z. 1 2018
Wieczornica historyczna i pokaz filatelistyczny w Koszalinie upamiętniające postać generała Władysława Andersa (Koszalin, gmach Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, 25 XI 2016 r.)

Autorzy: Jacek Knopek
Rok wydania:2018
Liczba stron:5 (231-235)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu