Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3 2017
Interpretacja dziedzictwa jako innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności ziemi dzisiejszego powiatu słupskiego

Autorzy: Szymon Czajkowski
Słowa kluczowe: dziedzictwo interpretacja dziedzictwa Freeman Tilden popularyzacja dziejów powiat słupski
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (153-165)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie sformułowanej przez amerykańskiego badacza Freemana Tildena teorii interpretacji dziedzictwa jako innowacyjnej metody wyjaśniania przeszłości w sposób przystępny dla obiorcy, a co za tym idzie – jej popularyzacji. Odbiorca nie poczuje więzi emocjonalnej z prezentowanymi treściami, kiedy wysłucha jedynie na temat ich dużej wartości. Będzie chciał je chronić dla następnych pokoleń dopiero wtedy, kiedy je zrozumie i doceni. Stanie się, gdy znaczenie obiektu zostanie mu w przystępny sposób wytłumaczone. Pomocne w tym celu będzie wykorzystanie zasad interpretacji – sześć z nich, uznanych za fundamentalne dla teorii, zaprezentowano wraz z propozycjami ich wykorzystania w odniesieniu do dziejów ziem dzisiejszego powiatu słupskiego. Tak aby na Pomorzu Środkowym, w stosunku do dziedzictwa tego terenu osiągnięto wyczekiwaną przez F. Tildena zależność – poprzez interpretację do zrozumienia, poprzez zrozumienie do docenienia, poprzez docenienie do ochrony.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ashworth G., Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015.
2.Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań 2008.
3.Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków 2011.
4.Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S., Lokalne muzeum w globalnym świecie, Kraków 2014.
5.Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 2003, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/(31.12.2016).
6.Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 1972, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/konwencja/(30.12.2016).
7.Lewańska A., Czajkowski S., Zarys dziejów ziemi słupskiej, „Turystyka Kulturowa. Portal popularyzacyjny” 2016, nr 1, http://www.turystykakulturowa.eu/?id=place&nr=87 (13.01.2017).
8.Mikos von Rohrscheidt A., Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Kraków–Poznań 2014.
9.Murzyn M., Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na podstawie wartości, „Zarządzanie w Kulturze” 2016, nr 17, z. 3.
10.Nowacki M., Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek, w: red. Z. Kruczek, Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Kraków 2005.
11.Nowacki M., Możliwości oddziaływania poprzez interpretację dziedzictwa na zmianę postaw i zachowań turystów, w: red. A. Dąbrowski, J. Klawender, Wychowawcze wartości turystyki i rekreacji, Warszawa 2009.
12.Owsianowska S., Banaszkiewicz M., Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Kulturowa” 2015, nr 11, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/662/610 (13.01.2017).
13.Rybicki H., Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995.
14.Tilden F., Interpreting our heritage, North Carolina 2007.