Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.4-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 4 2020
Marian Jurczyk in the so-called “trial of eleven” (1981–1984)
(Marian Jurczyk w tzw. „procesie jedenastu” (1982–1984))

Autorzy: Błażej Maziakowski
Słowa kluczowe: opozycja demokratyczna Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” stan wojenny represje w stanie wojennym proces polityczny reżim komunistyczny
Rok wydania:2020
Liczba stron:26 (123-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W prezentowanym artykule omówiony został udział Mariana Jurczyka w tzw. „procesie jedenastu” w latach 1981–1984. Przedstawiono dramat bohatera na płaszczyźnie życia osobistego, rodzinnego, społeczno-politycznego oraz zawodowego, który był efektem uczestnictwa Mariana Jurczyka w wydarzeniach związanych z tzw. „procesem jedenastu”. Ukazano ciąg wydarzeń prowadzący do włączenia Mariana Jurczyka w krąg osób objętych aktem oskarżenia. SkoncentroWano się zwłaszcza na opisie działań śledczych związanych z postawieniem w stan oskarżenia późniejszego prezydenta Szczecina, a następnie poddano analizie materiał dowodowy, który miał prowadzić do skazania oskarżonego, a więc przesłuchania świadków, wyjaśnienia oskarżonego oraz treści z okresu legalnej działalności „Solidarności” które, zdaniem śledczych, miały godzić w ówczesny ustrój. W omawianym artykule ukazano również działania obozu władzy zmierzające do zakończenia, kłopotliwego pod względem politycznym, w kontekście sytuacji międzynarodowej, procesu działaczy opozycyjnych, wyrażające się w próbach skłonienia oskarżonych do emigracji oraz projektowanych wariantach amnestii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.The archives
2.Instytut Pamięci Narodowej (IPN)
3.Published sources
4.Dziechciowski, Tadeusz. Dziennik z internowania: Goleniów – Wierzchowo Pomorskie – Strzebielinek (1981–1982). Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie, 2011.
5.Jagielski, Krzysztof. Za burtą legendy. Szczecin: Punkt, 1992.
6.Jaruzelski, Wojciech. Przemówienia 1981–1982. Warszawa: Książka i Wiedza, 1983.
7.Mur, Jan. Dziennik internowanego grudzień 1981–grudzień 1982. Paryż: Instytut Literacki, 1985.
8.Orszulik, Alojzy. Czas przełomu. Notatki ks. Alojzego Orszulika z rozmów z władzami PRL w latach 1981–1983. Warszawa, Ząbki: Wydawnictwo Apostolicum, 2006.
9.Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Adama i Doroty Jurczyków. Access 16.04.2019. https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/10179, Postanowienie-o-umorzeniu-sledztwa-w-sprawie-smierci-Adama-i-Doroty-Jurczykow.html.
10.Rakowski, Mieczysław. Dzienniki polityczne 1981–1983. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2004.
11.Zieliński, Piotr. Marian Jurczyk – zły prezydent. Szczecin, 2008.
12.Studies
13.Benken, Przemysław, Magdalena Dźwigał, Marcin Stefaniak. Franciszka Skwierczyńskiego „Tajna kronika” szczecińskiej „Solidarności” w latach 1980–1982. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Szczecinie, 2020.
14.Brzeziecki, Andrzej. Tadeusz Mazowiecki, Biografia naszego premiera. Kraków: Wydawnictwo Znak Horyzont, 2015.
15.Friszke, Andrzej. Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981–1984. Kraków: Wydawnictwo Znak Horyzont, Instytut Studiów Politycznych PAN, Europejskie Centrum Solidarności, 2017.
16.Holzer, Jerzy, Krzysztof Leski. Solidarność w podziemiu. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1990.
17.Kościelny, Robert, Artur Kubaj. „NSZZ „Solidarność” Region Pomorze Zachodnie”. W: Solidarność 1980–1989, tom 3 Polska Północna, ed. Łukasz Kamiński, Grzegorz
18.Waligóra, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
19.Kubaj, Artur. Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska podziemna Solidarność. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011.
20.Marcinkiewicz, Marta. Ośrodki odosobnienia 1981–1982. Wierzchowo Pomorskie, Jaworze, Darłówek i Głębokie. Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, 2016.
21.Marszałek, Jan. Jurczyk kontra Wałęsa. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza, 1995.
22.Mazowiecki, Tadeusz. Internowanie. Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa – przedruk za Aneks, Londyn, 1983.
23.Mazur, Jan Marcin. “Kościół na Pomorzu wobec stanu wojennego”. In: Stan wojenny w skali kraju i Pomorza Zachodniego, informacje źródłowe i refleksje, ed. Małgorzata Machałek, Jan Macholak, 225–232. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe i Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, 2005.
24.Raina, Peter. Rozmowy z władzami PRL. Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu. Warszawa: Książka Polska, 1995.
25.Skórzyński, Jan. “Odrzucona propozycja. Rozmowy o uwolnieniu przywódców Solidarności 1983–1984”. Wolność i Solidarność 4 (2012): 104–112.
26.Spałek, Robert, „Pomorze Zachodnie”. In: Stan wojenny w Polsce 1981–1983, ed. Antoni Dudek, 567–625. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
27.Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003.
28.Szejnert, Małgorzata, Tomasz Zalewski. Szczecin – Grudzień – Sierpień – Grudzień. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1984.
29.Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Adama i Doroty Jurczyków. Access 16.04.2019. https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/10179,Postanowienie-o-umorzeniu-sledztwa-w-sprawie-smierci-Adama-i-Doroty-Jurczykow.html.