Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3 2020
Tomasz Sikorski, Prekursorzy zielonego anarchizmu. La Belle Epoque, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, ss. 378.

Autorzy: Maciej Wójcik
Rok wydania:2020
Liczba stron:5 (173-177)
Pobierz plik

Plik artykułu