Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 11-12 1962
Rozwój kapitalizmu w rolnictwie Wielkopolski w latach 1793-1865. Na przykładzie majątku lwóweckiego

Autorzy: Stanisław Nawrocki
Rok wydania:1962
Liczba stron:3 (94-96)