Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 5-6 1962
Polscy robotnicy rolni a gospodarcze trudności Pomorza Zachodniego /1919-1932/

Autorzy: Anna Poniatowska
Rok wydania:1962
Liczba stron:16 (17-32)