Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 6-7 1959
Krytyka o almanachu "Szczecin literacki”

Rok wydania:1959
Liczba stron:9 (129-137)
Autorzy: Ireneusz Gwidon Kamiński