Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 6-7 1959
Laureaci nagród miasta Szczecina za rok 1959. Józef Baran - nagroda dziennikarska; Maria Boniecka - nagroda literacka; Antoni Huebner - nagroda muzyczna; Jan Maciejowski - nagroda teatralna; Tadeusz Sokołowski - nagroda naukowa

Rok wydania:1959
Liczba stron:7 (138-144)