Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3-4 1984
Rolnictwo województwa szczecińskiego w 40-leciu PRL

Autorzy: Lech Pałasz
Rok wydania:1984
Liczba stron:18 (79-96)