Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 1 1981
Pomoc i opieka społeczna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. /Cz. 1/

Autorzy: Lucyna Turek-Kwiatkowska
Rok wydania:1981
Liczba stron:14 (73-86)