Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 4 1980
Wpływ utylizacji żużli i popiołów lotnych elektrowni "Dolna Odra" na racjonalizację przewozów ładunków w województwie szczecińskim

Autorzy: Sylwester Bozoki
Rok wydania:1980
Liczba stron:21 (167-187)