Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1979
Kronika kulturalna Szczecina /Wrzesień-grudzień 1978 r.

Rok wydania:1979
Liczba stron:5 (219-223)
Autorzy: Anna Gregorkiewicz