Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1979
Kształtowanie się nowego ładu na morzach świata a III Konferencja Prawa Morza ONZ

Rok wydania:1979
Liczba stron:25 (7-31)
Autorzy: Edmund Dobrzycki