Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 1 1978
Czynniki równowagi międzynarodowego rynku frachtowego

Autorzy: Ignacy Chrzanowski
Rok wydania:1978
Liczba stron:11 (59-69)