Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 2 1974
Stosunek pracowników do innowacji technicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwie

Autorzy: Franciszek Krzykała
Rok wydania:1974
Liczba stron:22 (79-100)