Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1972
Socjolog w zakładzie pracy

Rok wydania:1972
Liczba stron:3 (188-190)
Autorzy: Wiesław Jędrzycki