Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 4 1969
Handel światowy a przemiany ilościowo-strukturalne w przewozach ładunków drogą morską w latach 1945-1967

Autorzy: Ignacy Chrzanowski
Rok wydania:1969
Liczba stron:20 (43-62)